Ørerne – ansigtets ramme

Hvis ørernes form, stilling og størrelse er afvigende, kan det være en kosmetisk gene hele livet. Heldigvis kan de fleste afvigelser behandles med relativt små, men delikate operationer.

Det klassiske ønske er at få ørerne sat ind til hovedet. Men de anatomiske årsager til dette problem er forskellige, hvorfor man som kirurg også bør kunne tilbyde de relevante operationstyper afhængigt af problemårsagen. Ikke alle stritører skal bare ”knækkes”.

Alle ører vokser med alderen, så er ørerne store fra barndommen kan de vokse sig så store, at det bliver en kosmetisk gene. Også her er der flere anatomiske årsager, og igen er det vigtigt, at man som kirurg behersker de relevante operationstyper. 

Specielt skal henledes opmærksomheden på at nyfødte har et tidsvindue på 2-3 måneder, hvor afvigende øreformer kan behandles uden operation, se Stritører og øredeformiteter – nyfødte

Deciderede øredeformiteter og øreskader kan vi også ofte afhjælpe på Plastikkirurgisk Center AROS, se Stritører og øredeformiteter

Stritører – det klassiske kosmetiske øreproblem

Stritører kommer i mange grader og med årsag i forskellige ”bygningsfejl”. I de sværeste tilfælde, som kan være socialt invaliderende allerede som barn, kan man opnå at få det udført som en offentlig ydelse. Det kan vi på AROS også være behjælpelige med, men det kræver, at der er for lang ventetid i det offentlige.

Ved mildere grader af stritører eller hvis man ønsker særlige kosmetiske hensyn taget kan man vælge sin stritøreoperation udført som selvbetaler. Læs mere her.

Store ører

Et for stort øre kan skyldes overbygning af øret som helhed eller overbygning af enten øverste del(helix) eller nederste del – øreflippen. Er øret som helhed forstørret kan størrelsen reduceres  uden at ødelægge den harmoniske form ved udskæring af en kile i bagre del af øret. Det kritiske er her at opnå et socialt usynligt ar. Er det den øvre del af øret, der er forstørret, kan man typisk udskære en halvmåneformet bruskskive via et snit på ørets bagside, evt. forlænget ned til ørets øvre tilhæftning til hovedet.

Øreflipper

Også ørets nederste del øreflippen vokser med alderen, evt. forværret af mange års brug af tunge øreringe. Øreflippernes størrelse kan også allerede i yngre alder være dysharmonisk store i forhold til øret ovenfor og dermed måske også den egentlige årsag til for store ører. Der har været mange kirurgiske metoder til reduktion af øreflipperne, men kun én, der oplagt er den bedste, fordi den giver både en helt naturlig form og et usynligt ar.

Nogle øreflipper har også en pudsig udadstrittende form. Det problem skyldes typisk formafvigelse i brusken oven for flippen og kan løses med en relativ simpel operation via øreflippens bagside.