Bihuleproblemer

Bihulerne er luftfyldte hulrum i kranie-knoglerne som omgiver næsehulen. De benævnes pandehulerne, kæbehulerne, forreste og bageste sibensceller og kilebenshulen. Bihulerne er klædt af slimhinde og forbundet med næsehulen via små åbninger, som sikrer udluftning samt slimtransport.

Næsens og bihulernes funktion er bl.a. at bidrage med opvarmning og fugtning af indåndingsluften samt resonans.

Bihulebetændelse

Bihulebetændelse er kendetegnet ved betændelse af slimhinden i næse og bihuler. Afhængig af symptomernes varighed inddeles tilstanden i en akut og en kronisk form.

Akut bihulebetændelse skyldes oftest infektion med virus. Udover forkølelsessymptomer som næsetæthed og øget næsesekret, er hovedpine og tryk/pres i ansigtet samt nedsat lugtesans og evt. feber almindeligt. Symptomerne bedres som regel uden specifik behandling. Næsespray som Zymelin og Otrivin kan afhjælpe. I få procent inficeres bihulerne tillige af bakterier, hvilket typisk resulterer i mere udtalte symptomer. I disse tilfælde er antibiotikabehandling samt steroid næsespray ofte nødvendigt, og drænering af kæbebihulerne kan blive aktuelt.

Kronisk bihulebetændelse er kendetegnet ved symptomer af mere langvarig karakter, og forløber ofte over måneder til år. Tilstanden er forholdsvis udbredt i befolkningen, med en forekomst på cirka 10%. Typiske symptomer er tæt næse, øget sekret fra næsen, tryk/pres i ansigtet, særligt over pande- og kæbehuler og mellem øjnene, samt nedsat eller ændret lugtesans. Pga. kronisk betændelse af slimhinderne blokeres bihulernes naturlige åbninger let, med risiko for bakterieinfektion og forværring af symptomerne. Nogle typer kronisk bihulebetændelse domineres af næsepolypper, hvilket er slimhindeudposninger/fortykkelser udgående fra bihulerne. Polypperne kan mere eller mindre blokere næsehulerne, og de primære symptomer er derfor tæt næse, sekret fra næsen og nedsat lugtesans. Kronisk bihulebetændelse har mange forskellige årsager: kronisk bakterieinfektion, allergi, ubalancer i immunforsvaret, hormonelle forhold og medikamenter. Desuden kan forstørrede næsemuslinger og en skæv næseskillevæg disponere, ligesom en tandinfektion kan forplante sig til bihulerne. I mange tilfælde kan der imidlertid ikke påvises specifikke årsager.

Undersøgelse af bihulerne

Hvis du henvender dig til os pga. problemer med bihulerne, vil vi foretage en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer bl.a. en kikkertundersøgelse af næsehulerne, evt. suppleret med blodprøver, allergitests og en næse-bihulescanning. Hvis du har søvnproblemer eller symptomer fra lungerne, har vi mulighed for at supplere med en søvnanalyse samt en undersøgelse af din lungefunktion. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan.

Behandling af bihuleproblemer

Behandling af bihuleproblemer kan overordnet inddeles i en medicinsk og kirurgisk behandling. Formålet med begge behandlinger er at reducere graden af hævelse og betændelse af slimhinderne i næse og bihuler samt genetablere afløbene fra bihulerne til næsehulen. Den medicinske behandling indebærer steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon), saltvandsskylninger af næsehulerne og i visse tilfælde antibiotikabehandling og steroidbehandling (binyrebarkhormon) på tabletform. Desuden kan allergimedicin samt forebyggende tiltag i nærmiljøet være relevant. Mange opnår tilstrækkelig symptomlindring på den medicinske behandling alene. Såfremt der er behov for operation, kan vi tilbyde dette hos os eller være behjælpelige med en henvisning til offentligt sygehus.