Årsager til hæshed

•    Påvirkning af slimhindevibrationen på stemmelæberne: ses ved forkert stemmebrug, herunder et svagt lufttryk fra lungerne, for kraftig eller for svag spænding i strube-muskulaturen, eller knuder og arvæv som kan fiksere slimhinden på stemmelæben.

•    Inkomplet lukkefunktion af stemmelæberne: ses ved slimhindeforandringer på stemmelæberne, herunder polypper, sangerknuder, cyster og papillomer, samt ved lammelse af stemmelæben. Desuden kan hæshed og kroniske gener fra hals og strube skyldes kræft og forstadier til kræft, og bør derfor altid undersøges.

Undersøgelse af hæshed

I forbindelse med undersøgelsen foretages nøje vurdering af stemmekvaliteten: der benyttes et specialudviklet spørgeskema, og der foretages stemmeoptagelse med henblik på stemmeanalyse. Herudover foretages kikkertundersøgelse (fiberlaryngoskopi) af strube og stemmebånd. Med til undersøgelsen hører også undersøgelse af ører, næse, mundhule, svælg og hals.

Behandling

Behandlingen af dit stemmeproblem tager udgangspunkt i de fund vi gør i forbindelse med undersøgelsen.  Mange årsager til hæshed og stemmeproblemer, herunder lammelse af stemmelæben, kan behandles ved stemmetræning og medicin. I nogle tilfælde er operation nødvendig. Her er det vigtigt at benytte teknikker som påfører stemmelæberne minimal skade, for at sikre hurtig opheling og begrænset arvævsdannelse, hvilket er af stor betydning for et godt stemmeresultat. Såfremt der er behov for operation, kan vi tilbyde dette hos os eller være behjælpelige med en henvisning til offentligt sygehus.