Årsager til snorken og søvnapnø

Snorken er meget udbredt. Det anslås at cirka 60% af befolkningen snorker af og til og cirka 30% snorker hver nat. Søvnapnø er også forholdsvis udbredt, med en forekomst på 2-4%.

Udover at forstyrre omgivelserne, kan snorken og søvnapnø bidrage til en væsentlig forringelse af søvnkvaliteten og resultere i træthed og uoplagthed om dagen. Dette er særligt udtalt ved søvnapnø, som anses for at være en potentielt alvorlig vejrtrækningsforstyrrelse med betydelige helbredsmæssige risici.

Den karakteristiske snorkelyd frembringes af vibrationer af bløddelene i svælget, særligt i niveau med ganen, og skyldes ofte forsnævringer i næse og svælg. Hel eller delvis kollaps af bløddelene kan desuden resultere i at vejrtrækningen blokeres, som det ses ved søvnapnø.
Overvægt og mandligt køn er forbundet med øget risiko for snorken og søvnapnø. Af betydning er også svækkelse/afslapning af svælgmuskulaturen, f.eks. i forbindelse med dyb søvn, brug af alkohol, sovemedicin, beroligende medicin og visse typer smertestillende medicin, samt ved visse stofskifte-, muskel- og nervesygdomme. Desuden kan en række forhold i næse og svælg bidrage til søvnproblemerne. I svælget kan store mandler, kraftig drøbel og ganeparti, en stor tunge samt tilbagesynkning af underkæben være af betydning. I næsen kan forhold som en skæv næseskillevæg, forstørrede næsemuslinger, polypper og næse-bihulebetændelse bidrage til søvnproblemerne. Rygning og allergi disponerer også.

Symptomer på snorken og søvnapnø

Simpel snorken er almindeligvis ikke forbundet med væsentlig forringet søvnkvalitet, men kan være til betydelig gene og irritation for omgivelserne. Såkaldt social snorken kan således betyde forringet søvnkvalitet hos sengepartneren, og nødvendiggøre at man sover på eget rum. Desuden kan snorken afholde personer fra at deltage i arrangementer med fælles overnatning pga. flovhed over deres snorken.

Snorken kan også være af en sådan grad at søvnen forstyrres selvom der ikke er egentlige vejrtrækningsstop. Disse personer klager ofte over urolig og ”rastløs” søvn, og kan opleve træthed om dagen.

Personer med søvnapnø kan, udover de ovenfor nævnte symptomer, opleve opvågninger med kvælningsfornemmelse, natlig svedtendens og halsbrand samt hyppige natlige toiletbesøg. Karakteristiske symptomer om dagen er træthed, koncentrationsbesvær og tendens til at falde i søvn f.eks. ved avislæsning, foran fjernsynet, og i særlige udtalte tilfælde under bilkørsel. Ubehandlet søvnapnø er forbundet med en øget risiko for trafikulykker og arbejdsulykker. Søvnapnø disponerer desuden til en række sygdomme som kan have alvorligere helbredsmæssige konsekvenser. Det gælder særlig forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og type II sukkersyge.

Udredning af snorken og søvnapnø

Vi tilbyder en grundig udredning af dine søvnproblemer. Dette indebærer en nøje kortlægning af dine symptomer, vurdering af mulige risikofaktorer og disponerende forhold, samt en grundig øre-næse-halsundersøgelse. Denne indebærer bl.a. en kikkertundersøgelse af næse og svælg og suppleres evt. med blodprøver og allergitests. Har du symptomer fra lungerne, har vi mulighed for at foretage en lungefunktionsundersøgelse. For at afgøre om du udelukkende snorker eller om du har søvnapnø, foretager vi ofte en søvnregistrering, hvor vejrtrækningsmønster, bevægemønster, snorken, puls og blodets iltindhold registreres mens du sover. Undersøgelsen giver vigtig information om omfanget af din snorken samt forekomst og alvorlighedsgrad af søvnapnø. Søvnregistreringen foregår i løbet af en enkel nats søvn, typisk hjemme hos dig selv, og er ikke forbundet med gener eller ubehag. Når det samlede resultat foreligger tager vi stilling til hvilken behandling som er mest velegnet i dit tilfælde.
Behandling af snorken og søvnapnø:
Idet sværhedsgraden samt årsager til snorken og søvnapnø varierer betydeligt, er behandlingen meget individuel. Nedenfor skitseres forskellige behandlingsalternativer.

Konservativ behandling

Her fokuseres primært på vægtreduktion, søvnvaner samt forbrug af alkohol, uhensigtsmæssig medicin og toba

CPAP-behandling

Hvis du har søvnapnø er den mest effektive og bedst dokumenterede behandling CPAP-behandling (”continuous positive airway pressure”). Om natten benytter du en tilpasset næse-maske (evt. mund- og næsemaske) som via en luftslange er tilkoblet en lille, næsten lydløs luftkompresser. CPAP-udstyret sikrer et konstant let overtryk i dine luftveje, hvilket effektivt hindrer kollaps i svælget og derved snorken og søvnapnø. Behandlingen er som regel uden bivirkninger.

Bideskinne / apnøbøjle

Mange har stor glæde af bideskinner som hindrer at underkæben og tungen glider bagover under søvn. De mest effektive bideskinner er specialtilpassede netop dit tandsæt, og udformes af tandlæger. Vi samarbejder med tandlæger med specialkompetence inden for dette område

Operation

Operation kan blive aktuelt hvis dine primære gener er snorken og evt. mild søvnapnø og vi finder en åbenbar mekanisk årsag til problemet, eksempelvis store mandler. En operation kan dog også blive nødvendig for muliggøre brugen af CPAP-udstyret. Dette gælder særligt personer med betydelig nedsat luftpassage gennem næsen, hvilket besværliggør brugen af maske.Hvis du har store mandler og en kraftig drøbel/gane, kan en snorkeoperation, med fjernelse af mandlerne og reduktion af drøblen og ganebuerne, bedre dine symptomer. Denne operation omtales nedenfor. Hvis du har nedsat luftpassage gennem næsen pga. en skæv næseskillevæg eller forstørrede næsemuslinger, kan korrektion af næseskillevæggen og reduktion af næsemuslingerne ligeledes være effektiv. Såfremt der er behov for operation, kan vi tilbyde dette hos os eller være behjælpelige med en henvisning til offentligt sygehu

Anden behandling

Ved tegn på kronisk næse- og bihulebetændelse anbefaler vi behandling med steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon) samt saltvandsskylninger af næsehulerne, evt. suppleret med andre tiltag så som behandling af allergi.