Om Svimmelhed

Vi kan hjælpe dig med din svimmelhed!

Lider du af svimmelhed, kan vi tilbyde både undersøgelse og behandling ved vores svimmelhedsekspert, Christer Zøylner Swan. Undersøgelsen omfatter bl.a. test af hjernenerver og balanceapparat samt øre-mikroskopi, med anvendelse af avanceret udstyr. Desuden foretages altid en høreprøve.
Vi tilbyder dig undersøgelse samt behandling og opfølgning og sørger desuden for, at du henvises til scanning eller lægelig vurdering i andet speciale hvis det vurderes nødvendigt.

Skulle du have spørgsmål er du også meget velkommen til at kontakte os enten på telefon: 87 41 11 11 eller kontaktformularen til højre.

Kort omkring Speciallæge Christer Zøylner Swan
Christer Zøylner Swan er speciallæge i øre-næse-halssygdomme med særlig erfaring inden for områderne svimmelhed, hørenedsættelse og ørekirurgi. Christer arbejder til daglig ved Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik, Aarhus Universitetshospital og har ørekirurgi og svimmelhed som primære funktionsområder. Derudover har han arbejdet inden for det neurologiske speciale. Christer har en PhD-grad ved Aarhus Universitet og har talrige forskningspublikationer og foredrag bag sig.

Årsager til svimmelhed

Svimmelhed er meget hyppigt forekommende –de fleste oplever det på et eller andet tidspunkt i livet og hyppigheden stiger med alderen. Årsagerne er mangartede. Svimmelhed ses bl.a ved visse neurologiske sygdomme, svimmelhedsmigræne, nakkeskader, hjerte-karsygdom, stofskiftesygdomme og sygdomme i balanceorganet. Øresten og virus på balancenerven er de hyppigste årsager til svimmelhed.

Selvom svimmelhed ofte forårsages af ufarlige sygdomme, kan symptomerne både være meget ubehagelige og give anledning til utryghed og frygt for at fejle noget alvorligt. Alene derfor er hurtig udredning ønskeligt.

Undersøgelse for svimmelhed

Da baggrunden for svimmelhed kan være særdeles kompleks, er det vigtig at udredningen foregår målrettet og ved kompetent personale. Ved ØRE- NÆSE- HALSKLINIKKEN, AROS Privathospital tilbyder vi dig en grundig udredning, som indebærer bl.a. kortlægning af dine symptomer, en otoneurologisk undersøgelse samt en analyse af din balancefunktion og din hørelse. Vi anvender avanceret balanceudstyr til at undersøge balanceorganet og de tilhørende baner i nervesystemet og hjernen. Yderligere udføres en komplet neurologisk undersøgelse og en standard øre-næse-halsundersøgelse.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at foretage supplerende undersøgelser som f.eks. MR- eller CT-scanning af hovedet og/eller det indre øre for at komme nærmere årsagen til det aktuelle problem. I så fald sørger vi for, at du bliver henvist til scanning, og vi følger op på resultatet og den videre undersøgelse og behandling.

Behandling

Behandling af dit balanceproblem tager udgangspunkt i resultatet af vores undersøgelser. De hyppigste årsager til svimmelhed kan behandles ved manipulation og balancetræning og disse udføres og tilrettelægges i forlængelse af undersøgelsen hos os, ligesom vi udarbejder en behandlings- eller genoptræningsplan, hvis nødvendigt.
I enkelte tilfælde kan der være behov for, at du henvises til videre undersøgelse og behandling ved anden instans. I så fald sørger vi for at du kommer hurtigt og sikkert videre.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital.