Næsetæthed

Næsetæthed er et meget almindeligt symptom som ses ved en lang række forskellige sygdomme og tilstande.
Rhinosinuitis er en hyppig årsag til næsetæthed og skyldes betændelse og irritation af slimhinden i næsen samt øget slimproduktion. Blandt de hyppigste årsager til rhinosinuitis er forkølelse og allergi, særligt pollen- og husstøvmideallergi. Desuden ses rhinosinuitis ved akut og kronisk bihulebetændelse (LINK til bihulebetændelse). Desuden kan overforbrug af næsespray (f.eks. Otrivin og Zymelin) Udover næsetæthed, har man ofte symptomer på irriterede slimhinder, f.eks. flåd fra næsen, reduceret lugtesans og tryk/pres over bihulerne.
Forstørrede næsemuslinger kan være en konsekvens af rhinosinuitis og forårsager ofte næsetæthed.

Næsepolypper som forbundet med kronisk bihulebetændelse forårsager ligeledes næsetæthed. Undertiden kan årsagen være celleforandringer. Derfor er det vigtigt at opsøge læge, særligt ved nyopstået ensidig næsetæthed, blødning eller smerter.
Skæv næseskillevæg eller et skævt næseskellet, kan også forårsage næsetæthed.
Hos børn er hyppige årsager til næsetæthed infektion, allergi og børnepolypper samt fremmedlegeme i næsen.

Symptomer på næsetæthed

Selvom næsetæthed kan forekomme som et banalt symptom, er tilstanden ofte forbundet med betydeligt ubehag hos det enkelte individ, ikke sjældent i en sådan grad at livskvaliteten påvirkes. Man tvinges til i højere grad at trække vejret gennem munden, hvilket kan give udtørring af slimhinderne i mund og svælg. Desuden filtreres, fugtes og opvarmes indåndingsluften dårligere, hvilket kan resultere i symptomer fra strube og lunger. Kronisk næsetæthed, særligt pga. rhinitis, er også forbundet med bihuleproblemer, søvnproblemer og nedsat lugtesans. Nedsat koncentrationsevne med mulige konsekvenser for arbejdsliv og skolegang er ikke ualmindeligt.


Undersøgelse for næsetæthed

Hvis du henvender dig til os pga. problemer med tilstoppet næse, vil vi foretage en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer bl.a. en kikkertundersøgelse af næsehulerne, evt. suppleret med blodprøver, allergitests og en næse-bihulescanning. Hvis du har søvnproblemer eller symptomer fra lungerne, har vi mulighed for at supplere med en søvnanalyse samt en undersøgelse af din lungefunktion. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan.

Behandling af næsetæthed

Behandling af tilstoppet næse afhænger af årsagen og kan overordnet inddeles i en medicinsk og kirurgisk behandling. Formålet med begge behandlinger er at reducere graden af hævelse og betændelse af slimhinderne i næse og bihuler samt genetablere luftpassagen gennem næsehulen. Den medicinske behandling indebærer steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon), saltvandsskylninger af næsehulerne og i visse tilfælde antibiotikabehandling og steroidbehandling (binyrebarkhormon) på tabletform. Desuden kan allergimedicin samt forebyggende tiltag i nærmiljøet være relevant. Mange opnår tilstrækkelig symptomlindring på den medicinske behandling alene. Såfremt der er behov for operation, kan vi tilbyde dette hos os eller være behjælpelige med en henvisning til offentligt sygehus.