Ansigt- og hårbundssved - behandles effektivt

Overdreven ansigts- og hårbundssved (craniofacial hyperhidrose) kan opleves som værende meget generende for de personer der lider af det. Lider man af meget sved fra ansigt/hårbund kan man opleve sveden løbe fra ansigtet uden at man gør noget. Ansigtet er spejlet til omverden og sveden i ansigtet er synligt for andre og kan ikke skjules. Patienter med dette problem kender til at fravælge bl.a. sociale arrangementer, at køre i bus, handle ind og evt. Jobfunktioner. Saltene fra sveden sviger i øjnene og gør det endnu mere ulideligt at lide af craniofacial hyperhidrose.

Behandling ansigt- og hårbundssved
Vi behandler med mikroinjektioner med botulinumtoksin i de områder hvor patienten oplever at de sveder. Dette kan være i hårgræsen, panden, tindinger. Nogle kan have brug for behandling på næse, mellem øjne, under øjne, overlæbe, hage, dette er individuelt, hvilket vi taler om og indtegner ved start inden behandlingen.

Selve injektionerne tager ca. 20 minutter. Vi anvender botulinumtoksin, også kaldet Botox i en så lille mængde at det ikke har effekt på ansigtsmuskulaturen men nok til at stoppe sveden. For at opnå denne effekt bruges en mesugun som er nøje indstillet. Vi anvender en meget tynd nål og vi bruger is som smertelindrende. Det er små og meget korte stik som de fleste oplever accebtabelt.

Efter ca.3 dage oplever de fleste begyndende effekt og efter ca. 6 døgn er der fuld effekt og områderne der før var våde eller fugtige er nu tørre. Det kan være forskelligt fra patient til patient hvor længe effekten varer. Alt fra 3 -7 måneder. Behandlingen kan da gentages, hvilket er en god ide, da man ved gentagelse af behandlingen kan ”skubbe” til længere varighed før ny behandling.

Der kan være en risiko for muskelpåvirkning af de små musker i området hvor der stikkes som ikke kan aktiveres. Dette er en forbigående bivirkning der aftager men fordi vi anvender mesugun til denne behandling er risikoen meget lille.

Der kan forekomme blå mærker som hurtigt aftager igen efter ca. 1 døgn.