Effektiv behandling af armsved på Svedklinikken AROS

Hvordan kan armsved fjernes?
Vores svedkirtler ligger i zonen mellem læderhud og underhud. I armhulernes hårbærende område er der en særlig høj koncentration af svedkirtler hos alle mennesker. Tidligere bortskar man hele det hårbærende hudområde i armhulen med et stort, strammende ar til følge. Nu har man inden for plastikkirurgien udviklet to nye og mere skånsomme metoder.

Den, som vi først og fremmest anbefaler, er svedkirtelsugning, som er den nyeste, mest skånsomme og i praksis arfri metode til elimination af svedkirtlerne koncentreret i armhulen. Svedkirtelsugning er en simpel operation for generende armsved. Teknikken er udsprunget af fedtsugningsteknikken, men i stedet for fedt "skraber" man ved Svedkirtelsugning de overskydende svedkirtler væk fra undersiden af huden i armhulerne.

Den alternative metode: selektiv bortskæring af svedkirtler i armhulerne er en grad mere effektiv mht. svedeliminering. Modsat de gamle metoder fjernes ingen hud ved denne operation, men den giver altså to, om end diskrete ar i hver armhule, hvilket man undgår ved svedkirtelsugning. Det skal tilføjes, at har man valgt svedkirtelsugning og mod forventning ikke er helt tilfreds med resultatet, er det altid muligt at tage skridtet videre og få foretaget en selektiv svedkirtelbortskæring. Det har vi dog aldrig mødt behov for.

Hvem kan have glæde af svedkirtelsugning eller selektiv bortskæring?

Eksessiv armsved kan være socialt invaliderende. Er du en af dem som lider af enten ildelugtende eller for rigelig armsved kan du iflg. mange tidligere patienter få ændret dit liv drastisk ved plastikkirurgisk behandling af problemet, en behandling som udført rigtigt er ganske problemfri.

Forsvinder armsveden helt?

Folk med eksessiv eller ildelugtende armsved har henholdsvis flere og en anden slags svedkirtler end normalt. Ved operationen fjernes ikke alle, men de overskydende svedkirtler. Det er så heldigt, at de særlige svedkirtler (apokrine svedkirtler), som producerer den ildelugtende sved ligger dybest og derfor lettest tilgængeligt for fjernelse. Ved svedkirtelsugning opnår man således ikke en total tør armhule, men en reduktion til det normale og elimination af ildelugten. En bivirkning ved svedkirtelsugning er en udtyndet hårvækst i armhulerne, en bivirkning i hvert fald de færreste kvinder har noget imod!

Vælger du behandling med selektiv bortskæring af svedkirtler, kan du regne med en endnu mere effektiv elimination af svedtendensen, som i praksis nærmer sig en fuldstændig svedfri armhule bortset fra evt. sved fra omgivende normale hud.

Kommer svedkirtlerne igen?

Nej. Hverken efter svedkirtelsugning eller selektiv bortskæring af svedkirtler vil de fjernede svedkirtler blive erstattet af nye. Enkelte svedkirtler, som kun er beskadigede ved svedkirtelsugningen, kan dog genoptage deres produktion i løbet af et par måneder.

Hvordan udføres behandlingen?

Med moderne teknik er svedkirtelsugning en meget skånsom og sikker måde at blive svedproblemer kvit for altid. Underhuden i armhulerne fyldes først med en særlig væskeblanding indeholdende lokalbedøvelse. Derefter indføres et tyndt "sugerør" igennem 2 til 4 mm brede snit i huden. Med sugerøret raspes svedkirtlerne af hudens underside og suges ud. De små hudsnit lukkes med enten et lille plaster eller en enkelt nylonsutur.

Den selektive svedkirtelbortskæring foretages ligeledes i lokalbedøvelse. Ved denne operation skæres to parallelle snit igennem huden på tværs i hver armhule. Hud og underhud løsnes fra underlaget og bunden af læderhuden indeholdende svedkirtlerne i det hårbærende område bortskæres, mens det øverste hudlag skånes. Hudsnittene sys med nylontråde, som fjernes efter 8 dage.

Gør operationerne ondt?

Såvel svedkirtelsugning som selektiv bortskæring af svedkirtler udføres i lokalbedøvelse medmindre du som patient insisterer på fuld bedøvelse. Menneskers smertegrænse er yderst forskellig, og enkelte vil måske opleve lokalbedøvelsen som ubehagelig. I så fald klares problemet let med beroligende og smertestillende medicin indgivet i en blodåre. Smerterne efter operationen varer få dage, kan nærmest karakteriseres som ømhed og klares let med almindelige smertestillende piller.

Hvordan skal man forholde sig efter operationen?

De første 3-4 dage skal man have kompressionsbandage i armhulerne. Hvis man skifter bandagen samtidigt kan brusebad tages allerede dagen efter operationen. Varme karbad skal undgås i 3 uger. Strækøvelser i skuldrene påbegyndes efter en uge. Lettere træning kan påbegyndes, når smerterne tillader det, men intensiv træning bør vente 4 uger.

Hvornår kan man genoptage sit arbejde?

Behandlingen er ikke forbundet med nogen væsentlig sygelighed. Enkelte er i arbejde allerede dagen efter, de fleste efter 3-4 dage når forbindingen er fjernet, og alle kan regne med at være arbejdsklare senest efter en uge.

Får man ar bagefter?

Ar efter svedkirtelsugning vil sædvanligvis være 1 eller 2 små, lyse prikker ud for hver armhule og i praksis næsten usynlige. Arrene efter selektiv bortskæring er naturligvis regulære ar, som dog oftest efter et halvt års tid bliver ganske diskrette. De første uger efter behandlingen vil man have blå-gule misfarvninger i huden. Så længe de er til stede skal man undgå solen.

Hvilke risici er der ved fjernelse af armsved?

Svedkirtelsugning og selektiv svedkirtelbortskæring er begge enkle, fredelige operationer med meget lille risiko for varige mén. De almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning og betændelse forekommer, men meget sjældent.

Det er forventeligt, at følesansen i huden over de behandlede områder er nedsat især i begyndelsen, og hos nogle vil der være en vis blivende nedsættelse, som dog aldrig af vores patienter er beskrevet som generende. De to eneste reelle risici er dels en stramning af huden i armhulen, dels midlertidig sårdannelse i armhulens hud. Stramningen opstår gradvist over nogle uger, hvis man forsømmer at gøre de tilrådede strækøvelser i skuldrene. Sårene opstår pga. midlertidigt nedsat blodcirkulation i den efterladte hud, risikoen herfor er størst efter selektiv svedkirtelbortskæring.

Hvornår kan man vurdere resultatet?

Den normaliserede svedtendens kan man glæde sig over umiddelbart. Men i øvrigt er heling en gradvis proces, hvorfor der dels vil være misfarvning i og under armhulerne i 2-4 uger, samt hævelse af armhulerne, der varer 3-6 uger.

Der kan oftest opnås støtte fra "Sygeforsikringen Danmark" efter individuel ansøgning. Nogle sygeforsikringer dækker alle omkostningerne. Er du tilstrækkeligt plaget af armsved, kan du forsøge at blive henvist til behandling på offentligt sygehus. Det er dog ikke mange steder, hverken offentligt eller privat, at du kan få de skånsomme behandlingsmetoder, som vi tilbyder. Er den offentlige ventetid over 2 måneder, kan du dog anmode om at blive viderehenvist iht. Statens Ventelistegaranti.