TUMT-behandling for forstørret prostata

Siden 1990’erne har TUMT (TransUrethral Mikrobølge Termoterapi) været tilgængelig som et alternativ til TUR-P. Metoden er udviklet af det svenske firma ProstaLund og er blevet betydeligt forfinet gennem årene.  Metoden betegnes også som PLFT (ProstaLund Feedback Treatment) eller CoreTherm. Metoden er i Sverige nu langt den hyppigst anvendte til behandling af forstørret prostata.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Proceduren udmærker sig ved at kunne udføres i lokalbedøvelse, og uden at det er nødvendigt at holde pause med evt. blodfortyndende behandling. En behandling vil typisk tage 45-60 minutter fra start til slut, hvoraf selve varmebehandlingen udgør 15-20 minutter. Der er tale om en ambulant procedure, hvor man oftest vil forlade klinikken en halv time efter endt behandling.

Ved proceduren anlægges først lokalbedøvelse i prostata med et specielt kateter. Derefter påsættes et antal temperaturfølere forskellige steder. Disse sikrer, at temperaturen ikke bliver for høj på noget tidspunkt. Der placeres et behandlingskateter i urinrøret. Dette kobles til en computerstyret varmekilde, som udsender mikrobølger gennem en antenne i kateteret. Denne proces foregår under konstant monitorering af varmeudviklingen og den deraf følgende vævsdød, samtidig med at slimhinden i urinrøret køles for at undgå beskadigelse af denne. Man stiler mod ca 25% størrelsesreduktion af prostata ved proceduren.

Hvordan er efterforløbet?

Da slimhinden i blærehalsen/ prostatalejet vil hæve op efter behandlingen, er det absolut nødvendigt at have et blærekateter liggende gennem urinrøret de første 3-4 uger efter behandlingen.

Fordele ved behandlingen

Fordele ved TUMT:

  • Hurtig og effektiv
  • Egnet til langt de fleste patienter uafhængigt af prostatas størrelse
  • Lav genbehandlingsrate
  • Kan også bruges til ældre og svagelige patienter
  • Sikker med lav risiko for alvorlige komplikationer

Vores team