En nedre øjenlågsoperation kan afhjælpe trætte, posede, rynkede og evt. nedsunkne øjenlåg

De nedre øjenlåg betyder meget for om man ser træt eller frisk ud – mere end de fleste tænker over.

Hvor operationer på de øvre øjenlåg er relativt simple, er operationer på de nedre øjenlåg mere komplexe – og derfor en specialistopgave. Den værste komplikation er nedtrukne øjenlåg. Ved konsultationen skal kirurgen derfor kunne tage stilling til om øjenlågets ophæng er blevet slapt og kunne vurdere om ophænget skal repareres eller der blot skal foretages en forebyggende muskelopstramning. Desuden bør kirurgen kunne mestre både reduktion af fedtpuder og fedttransplantationsteknikken. Allerbedst om kirurgen også kan tilbyde et mellemansigtsløft, hvis det er den optimale løsning.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

30-60 min.

Forberedelse
Forberedelse

Ingen

Bedøvelse
Bedøvelse

Lokal evt. fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

Ambulant

Restitutionstid
Restitutionstid

1,5-3 uger

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvem kan have glæde af en nedre øjenlågsoperation?

Æstetiske øjenlågsoperationer kan afhjælpe problemer med ”trætte” øjenlåg, som kan få dig til at se langt ældre og mere træt ud, end du føler dig. Det mest almindelige problem er for meget øjenlågshud, hvilket giver anledning til først fine rynker og efterhånden hele gardiner af hængende hudfolder. Udseendet kan forværres af enten frembulende fedtpuder eller hulninger neden for øjenlågene. Typisk er også ringmusklerne på nedre øjenlåg blevet slappe og hængende. I værste fald er det selv øjenlåget, der hænger, hvilke fx ytrer sig ved at man kan se conjunctiva(det hvide) neden for iris(regnbuehinden). Desuden kan det spille ind, hvis hele kinden er sunket ned.

For at få valgt og udført den rette operation, er det derfor meget vigtigt at opsøge en erfaren plastikkirurg, der kan stille den korrekte diagnose inden operationstype besluttes, eftersom den forkerte operation kan give et mindre godt resultat. 
En eller flere af følgende karakteristika indicerer, at du har et problem, som kan afhjælpes med en kosmetisk nedre øjenlågsoperation. Årsagerne til øjenlågsforandringer er, foruden arvelige faktorer, miljøpåvirkninger som bl.a. rygning, alkohol og sol.

En eller flere af følgende karakteristika indicerer, at du har et problem, som kan afhjælpes med en nedre øjenlågsoperation.

  • Overskydende hud med mange fine rynker eller ligefrem folder på nedre øjenlåg
  • Bulende nedre øjenlåg
  • Poser på nedre øjenlåg, evt. mørkfarvede
  • Nedsunkne nedre øjenlåg, således at man kan se det hvide under regnbuehinden, og evt. tåreflåd ud over øjenlågsranden.

Skal jeg vælge operation eller CO2-laseropstramning?

Har du kun milde grader af hudoverskud på dine nedre øjenlåg, dvs. at de mest er præget af mange fine rynker, kan CO2-laserbehandling være et godt alternativ til en operation. Fordelen ved CO2-laserbehandling er at den opstrammer og styrker din øjenlågshud som helhed, og den er let at gennemgå og giver hverken blå mærker eller ar.

På nedre øjenlåg er overskuddet af hud og muskulatur typisk mindre end på de øvre øjenlåg. Til gengæld udgør fedtpuder ofte en stor del af problemet på de nedre øjenlåg. Hos yngre kan man tit med fordel nøjes med en fedtpudereduktion og supplerende CO2-laserbehandling. I så fald kan snittet lægges på indersiden af det nedre øjenlåg, så man helt undgår ar i huden. 
Se nærmere om CO2-laserbehandling her >

 

Hvad kan gøres hvis mine nedre øjenlåg er sunket?

Har man tendens til hængende nedre øjenlågsrand ("hundeøjne") bør man supplere et nedre øjenlågsløft med en opstramning af ledbåndet i øjenlågsranden. Det gøres ved en lidt dybere gående operation, hvor man isolerer og fastgør ledbåndet opstrammet til indersiden af knogleranden. Har man blot tendens til slaphed af ledbåndene, er det under alle omstændigheder klogt at stramme øjenlågets ringmuskel op for at støtte øjenlåget med nedsænkning.

Skal jeg vælge et nedre øjenlågsløft eller et mellemansigtsløft?

Alle med poser under øjnene kan have glæde af et nedre øjenlågsløft og for yngre patienter er det yderst sjældent indiceret at gøre mere. Men hvis kindpuden neden for øjenlåget også er skredet meget nedad med stor frembuling af øjenlåget og dybe folder på overgangen imellem kinder og mundregion til følge, skal man overveje om det snarere er et regulært mellemansigtsløft, man bør vælge. I disse tilfælde er bulerne på de nedre øjenlåg nemlig kun relative i forhold til den hulhed nedenfor øjenlågsbulerne, som de sunkne kindpuder har efterladt. Det gælder især hvis de nedre øjenlåg også er nedsunkne. I så fald giver et mellemansigtsløft en meget bedre ”helhedsløsning”. 

Ved mellemansigtsløftet flyttes kindpuderne tilbage op over kindbenene og udfylder hulheden under øjenlågsbulerne, som derved bliver udfyldt. Læs mere om mellemansigtsløft her>>

Har du for meget fylde eller omvendt hulheder i de nedre øjenlåg?

Et frisk udseende afhænger i høj grad også af, om øjnene er omgivet af den rette fylde. For meget fylde giver buler på de nedre øjenlåg, for lidt fylde giver et træt, udsultet udseende.


For at den rette operation kan vælges, er det derfor meget vigtigt også at forholde sig til fylden omkring øjnene. For meget fylde kan nemlig reduceres ved reduktion overflødige fedtpuder inde bag øjenlågene. For lidt fylde kan kompenseres med 
fedttransplantation eller med filler.

Gør en nedre øjenlågsoperation ondt?

Indgrebet kan i de simple tilfælde med kun hudoverskud fint foretages i lokalbedøvelse og altid ambulant. Men er operationen mere dybgående med fx opstramning af ledbånd, kan det anbefales at tilvælge en såkaldt kirurgisk rus, så man ikke oplever selve lokalbedøvelsen og operationen som noget ubehageligt.

Hvordan udføres en nedre øjenlågsoperation?

Ved omhyggelig optegning placeres operationssnittene symmetrisk et par millimeter neden for øjenvipperne, således at arrene bliver så lidt synlige som muligt. Arret er nødt til at gå ud over knoglekanten. Ellers vil der opstå en uønsket fold ud for øjenlågets yder hjørne. Hvis der blot skal reduceres fedtpuder, kan operationen udføres ved et snit på øjenlågets inderside.

Ved den klassiske øjenlågsoperation fjernes først og fremmest den overskydende hud. Hvis der er frembuling af fedtpuderne beliggende bag ved øjenlågene, kan disse trimmes ned samtidigt. 

Hvis der er den mindste slaphed af øjenlågenes ledbånd er det klogt at vælge en samtidig opstramning af øjenlågets ringmuskler. Det gøres med en resorberbar tråd i muskelvævet.

Er en ledbåndsopstramning nødvendigt, skal man et niveau længere ind og finde ledbåndenes tilhæftning på den ydre knoglekant for at forstærke eller forkorte dem. Dette gøres også med en resorberbar tråd, evt. via et borehul i knoglekanten.

Hudsnittene lukkes yderst med en meget fin nylonsutur, som kan fjernes ved blot at trække i den ene ende allerede efter 4-5 dage.

Får man synlige ar?

Arrene er lyserøde i 3-6 måneder, men de vil til sidst blive tynde, hvide og i praksis usynlige, fordi de er placeret et par millimeter neden for øjenvipperne og afsluttet ud i en kragetå.

Hvornår kan man se resultatet?

En øjenlågsoperation frisker i høj grad dit udseende op. Resultatet kan dog først begyndes at nyde, når misfarvningen er på retur efter to-fire uger. Da hævelsen er flere måneder om at forsvinde, kan det endelige resultat faktisk først påskønnes efter et halvt eller et helt år!