AMD - Aldersforandringer på nethinden

AMD - Aldersforandringer på nethinden

Aldersforandringer på nethinden (’Aldersrelateret Macula Degeneration’ – ’AMD’) er den hyppigste årsag til blindhed i den ældre befolkningsgruppe. Sygdommen skyldes en nedbrydning af sansecellerne i den gule plet på nethinden, som er det område, hvor vi ser skarpest. Afhængig af graden af sygdom kan resultatet være ’pletter’ i det centrale synsfelt, evt med forvrængning af synsindtryk, senere tab af læsesyn og evt blindhed. Blindheden er dog sjældent total, idet det ’kun’ er det centrale syn, der er nedsat, mens orienteringssynet ofte er bevaret.

Der findes flere former for og mange grader af AMD. Ved den ’tørre’ form udvikler sygdommen sig langsomt med gradvist tab af læsesynet uden pludselige ændringer. Ved den ’våde’ form udvikler sygdommen sig ofte i ryk med pludselige synssløringer og forvrængninger i det centrale syn. Den ’våde’ form skyldes en udsivning af væske fra utætte blodkar, der kan betragtes som et fejlagtigt forsøg fra naturens side på at reparer de sygdomsramte områder.

Det har traditionelt været meget svært at behandle AMD. Behandlingsmulighederne for specielt den ’våde’ form for AMD har imidlertid ændret sig i de senere år, idet man har set gavnlig effekt af medicinsk behandling med stoffer, der hæmmer væksten af blodkar og væske-udsivningen på nethinden. Denne behandling gives i øjeblikket i form af gentagne indsprøjtninger i øjet. Det mest anvendte stof er i øjeblikket Ranibizumab (handelsnavn: ’Lucentis’) som kan gives til patienter med ’våd’ AMD af nærmere bestemt type og omfang. I Danmark har Sundhedsstyrelsen indtil videre begrænset behandlingen til Universitetshospitalerne indtil man har bedre dokumentation for behandlingseffekten.

Hvis man har symptomer på den ’våde’ AMD, kan det derfor være vigtigt at få stille diagnosen i tide, så behandlingen evt kan iværksættes.