Linseoperation for synsfejl

Hvad er en linseoperation?
En linseoperation er en operation med implantation af en kunstig linse for at ændre øjets optik og brillebehov. Linseoperationen er ofte kombineret med en fjernelse af den naturlige linse, og minder på denne måde om en grå stæroperation, hvor øjets naturlige linse er blevet uklar og af denne grund skal fjernes.

En linseoperation kan dog også foregå uden fjernelse af den naturlige linse med implantation af en såkaldt ’Implanterbar KontakLinse’ (ICL) der virker som en permanent kontaktlinse inde i øjet. Denne operation benyttes især til yngre mennesker (22 – 40 år) med et betydeligt brillehandikap, eller hvor en laser-behandling (LASIK eller lignende) ikke er mulig.

Hvem får lavet en linseoperation?

De tekniske fremskridt inden for grå stær kirurgien har flyttet grænserne for, hvornår man foretager en linseoperation. Dette skyldes, at linseoperationer er blevet sikrere med færre komplikationer, men også at det er blevet muligt at kontrollere det optiske resultat - altså brillen - med stor sikkerhed. Hvis man f. eks. er nærsynet eller langsynet, kan dette korrigeres ved at udskifte den naturlige linse med en kunstig linse, hvor styrken bliver nøje tilpasset synsfejlen ved en udmåling af øjet inden operationen.

Fordelen ved en linseoperation er et hurtigt og godt syn med et minimalt brillebehov. Ulemperne ved en linseoperation er den operationsrisiko, der er ved alle øjenkirurgiske indgreb. Specielt skal nævnes infektionsrisikoen, der dog efterhånden er meget sjælden. Patienter, der får en flerstyrke linse, kan opleve en periode med lidt sløret syn og synsforstyrrelse i form af ringe omkring billygter (’halo’), der dog som regel forsvinder i løbet af uger / måneder. En beslutning om at lade sig operere er altid en afvejning af de kendte ulemper med den forventede gevinst og forbedret livskvalitet.

De fleste, der får foretaget en linseoperation har et generende brille- eller kontaktlinse-problem, evt i form af nærsynethed eller langsynethed og en alder, hvor øjets akkommodationsevne er reduceret (alderssyn), dvs over 45 år. Det kan dreje sig om patienter, som i mange år har anvendt kontaktlinser og har oplevet problemer med disse, enten i form af allergi, infektioner eller skader på hornhinden. Det kan også dreje sig om patienter med skjult langsynethed, hvor læsebrillen skal være kraftigere og kraftigere, og hvor det at bruge briller eller kontaktlinser er forbundet med stor gene.

Den seneste udvikling af nye linseimplantater har åbnet mulighed for at gendanne et læsesyn med en såkaldt flerstyrke (multifokal) linse, der er i stand til at give et billede på afstand og på nært hold. Der findes forskellige former, bl. a. en trifokal linse, som har 2 læsetillæg, der fungerer i læseafstand og i PC-afstand.

Det gælder for alle flerstyrke-linser, at der kan forekomme bivirkninger i form af nedsat kontrast-syn og lysfænomener i form af ’halos’, dvs ringe omkring stærkt lysende objekter, f. eks. billygter. Disse bivirkninger svinder dog oftest i løbet af nogle uger, men der er stor forskel på, hvor hurtigt man tilpasser sig. Nogle bemærker knap nok bivirkninger, mens andre skal bruge måneder på at vænne sig til det nye syn.

En moderne linseoperation har således gode muligheder for at tilbyde et brillefrit syn på alle afstande.