Grå stær og linseoperation

Ved grå stær forstår man enhver uklarhed i øjets linse, som ligger bag pupillen

Hvad er grå stær?
Ved grå stær forstår man enhver uklarhed i øjets linse, som ligger bag pupillen. Hvis linsen bliver uklar, bliver synet sløret, og briller hjælper ikke længere. Grå stær forekommer hyppigst hos ældre uden nogen kendt årsag, men linseuklarheder kan også forekomme hos yngre, eventuelt i form af medfødte forandringer eller som følge af anden øjensygdom. Eneste mulighed for behandling er operation.

Hvad er en grå stær med linseoperation?

Ved en grå stær operation fjernes den uklare linse, som erstattes af en kunstig linse (intraokulær linse, forkortet 'IOL'). Operationen foregår næsten altid i lokalbedøvelse gennem et lille snit, hvorigennem der indføres et lille rør, som ved hjælp af ultralyd suger den uklare linse ud ('Phakoemulsifikation').    

Grå stær efter operation
Efter fjernelsen af den uklare linse indlægges en kunstig linse, der kan være lavet af blødt materiale, som tillader linsen i foldet tilstand at blive indført i øjet gennem et snit på få millimeter.  

Indlæggelse af linse, grå stær
Når den kunstige linse er indført i øjet, folder den sig ud og forankrer sig bag pupillen. Det er som regel ikke nødvendigt at sy det lille snit, hvorfor øjet hurtigt kommer sig og bliver i stand til at se efter operationen.

Hvem får lavet en grå stær med linseoperation?’

Grå stær er en folkesygdom, der kan forekomme i alle aldre, men som typisk forekommer, jo ældre vi bliver. Den eneste kendte behandling består i operation, der i øvrigt er den hyppigst udførte operation i verden. I Denmark udføres mere end 70.000 grå stær operationer eller linseoperationer årligt. Fordi kvaliteten af indgrebet er meget bedre end før i tiden, vælger mange at lade sig operere på et tidligere tidspunkt, også selv om der ikke er klassisk grå stær. Dette skyldes muligheden for at forbedre synet med de mange nye kunstige linser, der tilbyder gode muligheder for brillefrit syn, uanset brillebehovet inden operationen. Hvornår man skal lade sig operere, afhænger af graden af grå stær og graden af synshandikap, og beslutningen træffes i samråd med øjenlægen. Det afgørende er, at der må formodes at være en synsgevinst ved operationen, som opvejer den (lille) operationsrisiko, der er ved enhver operation.

Hvor godt bliver synet efter en grå stær linseoperation?

En grå stær operation er en meget sikker operation, som i mere end 95% af tilfældene forløber uden komplikationer. De fleste patienter vil meget tidligt efter operationen kunne se godt, også uden briller, og der er ikke som i gamle dage en lang periode med skrappe forholdsregler, hvor man ikke måtte foretage sig noget fysisk krævende.

Hvis øjet ikke lider af anden øjensygdom, er det i mange tilfælde muligt at opnå et helt normalt syn efter operationen. Hvis man hele livet har været vant til at gå med briller, kan en linseoperation opleves som lidt af et mirakel, idet synet efter operationen ofte er godt uden briller og måske endda bedre, end det nogensinde har været med briller.

Der går som regel nogle uger, inden øjet stabiliserer sig og man vænner sig til det nye syn. Der kan være fornemmelse af lidt reflekser eller ’skygger’ til siderne, som fortager sig. Specielt for multifokale linser kan man opleve lidt reduceret kontrast og ringe (’halos’) omkring stærke lyskilder, som aftager gradvist, oftest i løbet af uger til måneder. Dette varierer dog en del fra person til person.

Forundersøgelse til operation

Vi har top-moderne udstyr og tilbyder en personlig, ekspert undersøgelse af operationsegnethed, herunder en vurdering af, hvilken intraokulær kunstlinse (IOL), der egner sig bedst i det individuelle tilfælde. En veludført, moderne linseoperation har - med den rigtige IOL - en unik mulighed for at give et godt syn både på afstand og nær uden bygningsfejl. Dette kræver en omhyggelig udvælgelse af den rette linse i det enkelte tilfælde.

Operationen

Operationen foregår næsten altid i lokalbedøvelse, der gives som dråber. Inden operationen skal der også dryppes med pupil-udvidende dråber. Drypningen tager ½ - 1 time inden øjet er grundigt bedøvet og klar til operation. På operationsstuen bliver man lejret på et leje, og personalet sørger for, at man ligger så godt og afslappet som muligt. De fleste oplever ingen smerte under operationen, men man kan føle et vist tryk og mærke berøring omkring øjet. Når operationen begynder, bliver man bedt om at kigge ind i lyset fra mikroskopet, og det kan i starten opleves lidt voldsomt, men efter nogle minutter vænner man sig til det.

Man kan ikke se detaljer under operationen, men der vil være et lys-show og lyde fra en robot-maskine, der anvendes til at fjerne øjets naturlige linse. Operationen varer 10 – 15 min hvorefter man bliver ført ud til et hvilerum for at slappe af inden man er klar til at tage hjem. Synet vil i starten være sløret, men retter sig oftest i løbet af dagen for derefter at blive bedre og bedre de efterfølgende dage. Det anbefales at have en ledsager med.

Efter operationen

Det anbefales at tage den med ro i nogle dage efter operationen og det kan være en god ide med en fridag for at sikre ro til at pleje sig selv og vænne sig til det nye syn. Man skal undgå at gnide sig i øjet den første uge og i det hele tage være opmærksom på god hygiejne. Den værste komplikation er en infektion i øjet, som kan skyldes bakterier, der kommer ind i øjet gennem det lille operationssår.
De fleste vil ikke opleve noget ubehag efter operationen, men enkelte kan have lette smerter den første dag, når bedøvelsen aftager. Som regel kan disse smerter klares med smertestillende piller, som kan købes som håndkøbsmedicin. Hvis der kommer tiltagende smerter i løbet af de første dage bør man søge øjenlæge. For at forhindre infektion vil det være nødvendigt at dryppe øjet i nogle uger efter operationen. Langt de fleste patienter vil være i stand til at genoptage daglige gøremål i løbet af få dage. Normal fysisk aktivitet kan genoptages efter ca 1 uge. Det anbefales at blive kontrolleret af øjenlæge inden for den første uge for at sikre sig, at øjet heler planmæssigt.

Mulige komplikationer

Alvorlige komplikationer i forbindelse med en moderne grå stær operation er heldigvis sjældne, men som ved ethvert kirurgisk indgreb er der en vis risiko. Blandt de alvorligste komplikationer skal nævnes infektion, som optræder med en hyppighed på under 1 promille (1:1000), og som viser sig inden for den første uge efter operationen. Det er derfor vigtigt at dryppe øjet i de første uger efter operationen. Andre eksempler på komplikationer er blødning eller nethindeløsning, som optræder med en hyppighed på ca 1 procent (1:100), lidt mere hos nærsynede end hos langsynede.

En hyppig, men ikke alvorlig komplikation er efterstær, der kan udvikle sig måneder til år efter operationen. Efterstær optræder hos 10 - 20% af alle og skyldes en uklarhed i linsekapslen, som omslutter den kunstige linse. Symptomerne på efterstær ligner symptomerne på grå stær og vil give sløring af syn, evt ledsaget af blændingsgener. Behandlingen af efterstær foregår nemt og smertefrit med laser-stråler, hvorved man med laser-lyset prikker åbner et hul i linsekapslen, så synet bliver genetableret.