Grå stær

Ved grå stær forstår man enhver uklarhed i øjets linse, som ligger bag pupillen

Hvad er grå stær?
Ved grå stær forstår man enhver uklarhed i øjets linse, som ligger bag pupillen. Hvis linsen bliver uklar, bliver synet sløret, og briller hjælper ikke længere. Grå stær forekommer hyppigst hos ældre uden nogen kendt årsag, men linseuklarheder kan også forekomme hos yngre, eventuelt i form af medfødte forandringer eller som følge af anden øjensygdom. Eneste mulighed for behandling er operation.

Hvad er en grå stær operation?

Ved en grå stær operation fjernes den uklare linse, som erstattes af en kunstig linse (intraokulær linse, forkortet 'IOL'). Operationen foregår næsten altid i lokalbedøvelse gennem et lille snit, hvorigennem der indføres et lille rør, som ved hjælp af ultralyd suger den uklare linse ud ('Phakoemulsifikation').     

Grå stær efter operation
Efter fjernelsen af den uklare linse indlægges en kunstig linse, der kan være lavet af blødt materiale, som tillader linsen i foldet tilstand at blive indført i øjet gennem et snit på få millimeter.   

Indlæggelse af linse, grå stær
Når den kunstige linse er indført i øjet, folder den sig ud og forankrer sig bag pupillen. Det er som regel ikke nødvendigt at sy det lille snit, hvorfor øjet hurtigt kommer sig og bliver i stand til at se efter operationen.

Hvem får lavet en grå stær operation?

Grå stær er en folkesygdom, der forekommer i alle aldre. Sygdommen kan være medfødt, men det hyppigste er, at den forekommer med stigende alder. Operation for grå stær er i det hele taget en af de hyppigste operationer, man kender. (se http://www.katbase.dk) Fordi operationsresultaterne i dag er meget bedre end før i tiden, vælger mange at lade sig operere på et tidligere tidspunkt. Hvornår man skal lade sig operere, afhænger af graden af grå stær, og beslutningen træffes i samråd med øjenlægen. Det afgørende er, at der må formodes at være en synsgevinst ved operationen, som opvejer den (lille) operationsrisiko, der er ved enhver operation.

Hvor godt bliver synet efter en grå stær operation?

En grå stær operation er en meget sikker operation, som i mere end 95% af tilfældene forløber uden komplikationer. De fleste patienter vil meget tidligt efter operationen kunne se godt, også uden briller, og der er ikke som i gamle dage en lang periode med skrappe forholdsregler, hvor man ikke måtte foretage sig noget fysisk krævende.

Hvis øjet ikke lider af anden øjensygdom, er det i mange tilfælde muligt at opnå et helt normalt syn efter operationen. Hvis man hele livet har været vant til at gå med briller, kan en grå stær operation opleves som lidt af et mirakel, idet synet efter operationen ofte er godt uden briller og måske endda bedre, end det nogensinde har været med briller.

Forberedelse til operationen

Inden operationen skal der foretages en grundig undersøgelse af øjet for at konstatere, om øjet har en ledsagende øjensygdom og for at vurdere muligheden for synsgevinst. Øjet bliver nøje udmålt for at kunne udregne styrken af den kunstige linse, der skal implanteres under operationen. For at kunne foretage disse undersøgelser bliver øjet dryppet med et stof, der udvider pupillen og gør det muligt for øjenlægen at undersøge øjet nærmere.

Lokalbedøvelse

Operationen foregår næsten altid i lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen kan gives som dråber eller en indsprøjtning under øjet. Hvis der anvendes dråber, vil øjet kunne se under operationen, men der er ikke tale om et skarpt billede, og man er således ikke i stand til at se instrumenter eller detaljer under operationen. Ofte vil man blive bedt om at kigge lige ind i lyset fra operationslampen, idet øjet på denne måde er roligt. Hvis der benyttes en indsprøjtning til lokalbedøvelse, vil synsindtrykket under operationen være meget svækket, da bedøvelsen også virker på synsnerven. Om man vælger en dråbebedøvelse eller indsprøjtning er lidt af et spørgsmål om temperament. Nogle patienter bryder sig ikke om at få et stik, mens andre patienter synes det er ubehageligt at kunne se under operationen.

Forholdsregler efter operationen

Det anbefales at tage den med ro i ca 1 uges tid efter operationen. De fleste vil ikke opleve noget ubehag efter operationen, men enkelte kan have lettere smerter, når bedøvelsen aftager i løbet af nogle timer. Som regel kan disse smerter klares med lettere smertestillende piller, som kan købes som håndkøbsmedicin. Hvis der kommer tiltagende smerter i løbet af de første dage bør man søge øjenlæge.
For at forhindre infektion vil det være nødvendigt at dryppe øjet i nogle uger efter operationen. Langt de fleste patienter vil være i stand til at genoptage daglige gøremål i løbet af få dage. Normal fysisk aktivitet kan genoptages efter ca 1 uge. Det anbefales at blive kontrolleret af øjenlæge inden for den første uge for at sikre sig, at øjet heler planmæssigt.

Mulige komplikationer

Alvorlige komplikationer i forbindelse med en moderne grå stær operation er heldigvis sjældne, men som ved ethvert kirurgisk indgreb er der en vis risiko. Blandt de alvorligste komplikationer skal nævnes infektion, som optræder med en hyppighed på under 1 promille (1:1000), og som viser sig inden for den første uge efter operationen. Det er derfor vigtigt at dryppe øjet i de første uger efter operationen. Andre eksempler på komplikationer er blødning eller nethindeløsning, som optræder med en hyppighed på ca 1 procent (1:100), lidt mere hos nærsynede end hos langsynede.

En hyppig, men ikke alvorlig komplikation er efterstær, der kan udvikle sig måneder til år efter operationen. Efterstær optræder hos 10 - 20% af alle og skyldes en uklarhed i linsekapslen, som omslutter den kunstige linse. Symptomerne på efterstær ligner symptomerne på grå stær og vil give sløring af syn, evt ledsaget af blændingsgener. Behandlingen af efterstær foregår nemt og smertefrit med laser-stråler, hvorved man med laser-lyset prikker åbner et hul i linsekapslen, så synet bliver genetableret.