Hørenedsættelse

Alder er den mest almindelige årsag til nedsat hørelse. Andre almindelige årsager er: ørevoks, betændelse i øregangen og væske i mellemøret. Støj en hyppig årsag til varige skader i det indre øre. Otosklerose er arveligt betinget og medfører skade i mellemøre og indre øre. Pludselig nedsat hørelse kan opstå efter en skade på kraniet eller i forbindelse med sygdomme som for eksempel mellemørebetændelse, Meniéres sygdom eller “sudden deafness”. Derudover kan hørenedsættelse skyldes arvelige øresygdomme.

Undersøgelse

Undersøgelsen består af en inspektion af øre, øregang og trommehinde ved hjælp af et mikroskop. Desuden foretages en høreprøve. I nogle tilfældes suppleres med en skanning for at se, om der kan være en anatomisk årsag til høretabet.

Behandling

Hvis årsagen til høretabet ligger i mellemøret, kan en operation i nogle tilfælde føre til en bedring af hørelsen, f. eks. ved væske i mellemøret og hul på trommehinden. Skyldes høretabet en ørebetændelse, vil man evt. behandle med antibiotika.

Ved hørenedsættelse pga. skade i det indre øre, f.eks. støjskader, arvelig eller aldersbetinget hørenedsættelse, kan man i mange tilfælde behandle med høreapparat. Behandlingen afhænger bl.a. omfanget og typen af hørenedsættelse.

Samme speciallæge under hele forløbet: Udredning, behandling og opfølgning foregår hos den samme speciallæge. Vi sørger for, at du får den bedste behandling i trygge rammer.