Værd at vide om Kønslæbe(Labia)reduktion

Liaba - kønslæbe reduktion på AROS

De kvindelige kønslæber kaldes traditionelt de ydre og de indre. De indre er frem til puberteten oftest skjult inde imellem de ydre kønslæber. Ved puberteten begynder de at vokse. De er tyndere end de ydre, krøllede i overflade, hårløse og ofte mørke. Det er meget forskelligt, hvor store de bliver, men hos nogle kvinder bliver de så store, at de decideret hænger uden for de ydre kønslæber.

Det kan være svært at beskrive i ord. Illustrationerne i denne videnskabelige artikel her beskriver de forskellige problematikker: Composite reduction labiaplasty - klik for at læse>

Hvem har behov for operation af kønslæberne?

Generende for store, indre kønslæber er et mere almindeligt problem end man tror, fordi de færreste med problemet kan lide at nævne det. Det kan altid diskuteres om sådanne operationer er kosmetiske eller rekonstruktive, men det står fast, at kønslæber kan være så store, at de generer bæreren såvel psykisk som fysisk, fx ved at komme i klemme siddende på en cykel eller ved samleje.

Det er klart, at nogle i kraft af en stærk personlighed kan kompensere for de gener, deres kønslæber påfører dem, men det er stadig spørgsmålet om det er nødvendigt, når der er en forholdsvis enkel kirurgisk løsning, som en gang for alle kan eliminere problemet. Det er naturligvis ganske individuelt, hvor store kønslæber skal være for at genere bæreren, og det er alene patienten selv, som kan vurdere graden af sine gener.

Hvordan udføres operationen?

Såvel gynækologer som plastikkirurger foretager reduktion af kønslæber, og der er mere end én måde at udføre operationen på. Som plastikkirurger lægger vi vægt på at tilpasse operationsmetode til den individuelle problemstilling, således at der opnås den bedste behandlingseffekt, der giver mindst mulig generende ardannelse og forstyrrelse af følesansen. Afhængigt af udgangspunktet er det operativt lidt eller meget mere omstændeligt end den traditionelle teknik, men da det er et følsomt område, finder vi det absolut den ekstra ulejlighed værd. Artiklen refereret her viser både lette og svære tilfælde (se ovenstående).

Det er vigtigt at understrege, at det ikke altid er muligt at gøre de to kønslæber fuldstændigt symmetriske, hvilket de i øvrigt oftest ikke er fra naturens side. Det primære mål er, at de reduceres til en naturlig, ikke generende størrelse, uden at det medfører efterfølgende gener. Patienterne vælger selv, om operationen skal foregå i fuld eller lokal bedøvelse. Teknisk kan operationen sagtens udføres i lokal bedøvelse, men mange vælger alligevel fuld bedøvelse, fordi det drejer sig om et så følsomt område. Operationen foregår sædvanligvis ambulant. Der anvendes tråde, som opløser sig selv.

Er der risici forbundet med operationen?

Risici og komplikationer forbundet med plastikkirurgisk reduktion af de indre kønslæber er generelt små, men omfatter naturligvis dels de mulige i forbindelse med fuld bedøvelse, dels de sædvanlige ved enhver operation. Væsentligst at nævne er hævelse og blodansamling. Hævelse i en eller anden grad vil altid forekomme og kan være generende i op til flere uger. En blodansamling kan også forekomme og kan medføre behov for reoperation, men oftest svinder den af sig selv. Såvel hævelse som blodansamling forebygges ved en omhyggelig kirurgisk teknik og lige så omhyggelig aflastning efter operationen.

Det er sjældent, at der optræder infektion. Infektioner er oftest overfladiske og betyder blot lidt forsinket heling. Men hvis infektionen går i dybden, skal den bekæmpes med antibiotika, og den kan medføre langvarig heling og fortykket, øm ardannelse, som kan gøre reoperation nødvendig. Der vil være en midlertidig påvirkning af følesansen i kønslæberne, men aldrig i clitoris, og med den rette kirurgiske teknik normaliseres følesansen i løbet af nogle uger.

Forholdsregler efter operationen

Operationen foregår sædvanligvis ambulant, men man skal køre lige hjem og ligge ned de første 1-2 døgn for at undgå for meget hævelse og blodansamling. Man har ingen plastre på, og den eneste forbinding er et ydre menstruationsbind til at opsamle den uundgåelige småblødning i de første par døgn. Lige så vigtigt er at man forebygger infektioner med en omhyggelig hygiejne med brusning mindst 2 gange dagligt i den første uge. Sytrådene er selvopløsende og behøver derfor ikke at blive fjernet. Man skal regne med ca. 1 uges sygemelding, og der er ømhed i mindst 2 uger.

Hævelse og misfarvning af huden på og omkring kønslæberne forsvinder gradvist i løbet af 2-6 uger. Sammenfattende må siges, at problemer med for store kønslæber kan løses ved en plastikkirurgisk operation, som udført med den rigtige teknik kan give et optimalt resultat med kun lille risiko. Korrekt udført er det en taknemmelig operation med en meget høj patienttilfredshed.

Der kan oftest opnås støtte fra "sygeforsikringen danmark" efter individuel ansøgning. Nogle sygeforsikringer dækker alle omkostningerne.