Knude på halsen (lymfeknude, fedtknude og lignende)

Årsager til knude på halsen
En knude på halsen kan repræsentere en række forskellige tilstande, herunder en forstørret lymfeknude, en fedtknude, en medfødt cyste, forandringer i skjoldbruskkirtlen og lignende. Det kan dreje sig om harmløse tilstande men også repræsentere alvorlig sygdom.
I nogle tilfælde er det nødvendigt at fjerne forandringen, enten pga. lokale gener eller for at få en sikker diagnose.

Undersøgelse for knude på halsen

Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer ud over en nøje undersøgelse af halsen også en kikkertundersøgelse af næse, svælg og strube. Der suppleres almindeligvis med en ultralydsscanning, eller anden type scanning af halsen, samt en celleprøve fra knuden.  På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Operationen

Operationen med fjernelse af knuden foregår i fuld bedøvelse.  Der foretages et snit gennem hud og underhud på halsen, i niveau med knuden. Herefter løsnes knuden fra det omgivende væv og fjernes. Der benyttes almindeligvis nervestimulator, hvilket forebygger skade af bestemte nervegrene i operationsområdet. Såret lukkes ved hjælp af sting som ofte sættes indvendigt (selvopløselige) for at efterlade mindst mulig ar. Ofte lægges et dræn i såret for at forhindre blodansamling. Drænet fjernes almindeligvis dagen efter operationen. Knuden sendes til histologisk undersøgelse (vævsanalyse).

Operationen foregår sædvanligvis under indlæggelse, med udskrivelse dagen efter.

Dette kan du forvente efter operationen

Let blødning/sårsekret kan forekomme. Ligeledes er hævelse samt lette til moderate smerter i operationsområdet almindeligt, og brug af smertestillende medicin er ofte nødvendigt. Der kan forekomme ændret følesans i operationsområdet, hvilket almindeligvis bedres/svinder med tiden, og skyldes påvirkning/skade af følenerver i huden.

Forholdsregler efter operationen

Vi anbefaler, at du tager den med ro i en uge efter operationen, og fraråder desuden tungt fysisk arbejde/sport de første to uger efter operationen. Du bør påregne cirka en uges sygemelding, afhængigt af dit arbejde.

Kontrol

Der aftales kontrol ved Øre-Næse-Halsklinikken, AROS Privathospital, en til to uger efter operationen. Her gives du svaret på vævsanalysen, og såret tilses samt eventuelle sting fjernes.

Mulige komplikationer

Komplikationer i forbindelse med narkose og operation forekommer sjældent.
Ved kraftig eller vedvarende blødning fra såret, eller blodansamling, kan det blive nødvendigt at åbne såret igen og standse blødningen. Infektion forekommer sjældent og behandles med antibiotika. Sjældent udvikles en byld (pusansamling), som bør udtømmes ved at åbne såret.
I sjældne tilfælde kan der forekomme skade på større blodkar samt nervebaner som forsyner muskler i hals- og ansigtsregionen. Dette kan resultere i forbigående, delvis eller komplet lammelse af de pågældende muskler, eksempelvis dele af ansigtsmimikken.

Har du behov for yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital på tlf. 87411111