Børnepolypper (adenoide vegetationer)

Øverst i svælget, bag næsen (næsesvælget) findes et område med lymfevæv, kaldt de adenoide vegetationer, eller børnepolypper. Det udgør en del af kroppens immunforsvar, særligt i børneårene. Hos nogle børn er lymfevævet forstørret i en sådan grad, at det blokerer helt eller delvis for luftpassagen. Desuden kan området være sæde for en kronisk betændelse. Typiske symptomer er kronisk stoppet næse, ”snotnæse”, nasal stemme, snorken og urolig nattesøvn. Desuden kan børnepolypper medføre mellemørebetændelse og væske i mellemørerne.

Undersøgelse

Ved undersøgelsen gennemgår vi sygdomsforløbet og der foretages en øre-næse- halsundersøgelse. Her vurderes graden af børnepolypper, og der undersøges for bl.a. betændelsesforandringer i næsen, væske i mellemørerne samt mandlernes størrelse og udseende. Ved mistanke om allergi, foretages allergiudredning. På baggrund af dette udarbejdes en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres I nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af jeres ønsker.

Behandling

Hos nogle børn kan få ugers behandling med næsespray med lavdosis binyrebarkhormon afhjælpe generne. Antibiotika er som regel uden særlig effekt. Hvis tilstanden vedvarer, kan børnepolypperne fjernes ved en mindre operation (adenotomi), hvor polypvævet skrabes bort fra næsesvælget. Operationen foregår ambulant, i fuld bedøvelse, og varer cirka 15 min.. Allerede under operationen indledes smertebehandlingen, for at reducere smerterne efter opvågningen. Fjernelse af børnepolypper er en meget tryg og sikker operation. Komplikationer er sjældne. Operationen er blandt de hyppigste på børn i Danmark.

Samme speciallæge under hele forløbet: Udredning, behandling og opfølgning foregår hos den samme speciallæge. Vi sørger for, at du får den bedste behandling i trygge rammer.