Hæshed og stemmeproblemer

Hæshed kan være tegn på alvorlig sygdom, og bør derfor undersøges af en øre-næse-halslæge. Særligt er det vigtigt at udelukke kræft eller forstadier til kræft.

I de fleste tilfælde er der tale om en godartet tilstand. De hyppigste årsager til hæshed er:

  • Inkomplet lukkefunktion af stemmelæberne: ses ved slimhindeforandringer på stemmelæberne, herunder polypper, sangerknuder, cyster og papillomer, samt ved lammelse af stemmelæben. Desuden kan hæshed og kroniske gener fra hals og strube skyldes kræft og forstadier til kræft, og bør derfor altid undersøges.

  • Påvirkning af slimhindevibrationen på stemmelæberne: ses ved forkert stemmebrug, herunder et svagt lufttryk fra lungerne, for kraftig eller for svag spænding i strube-muskulaturen, eller knuder og arvæv som kan fiksere slimhinden på stemmelæben.

Mange oplever desuden klumpfornemmelse i halsen, rømmetrang, irritationsfornemmelse i halsen.

Undersøgelse

I forbindelse med undersøgelsen foretages nøje evaluering af stemmen, evt. med en stemmeanalyse. Der foretages kikkertundersøgelse af svælg, strube og stemmebånd, med vurdering af slimhinder og strubefunktion. I nogle tilfælde suppleres med scanninger.

Behandling

Behandlingen tager udgangspunkt i mulige årsager samt fund ved undersøgelsen. Mange årsager til hæshed og stemmeproblemer, herunder lammelse af stemmelæben, kan behandles ved stemmetræning og medicin. I nogle tilfælde er operation nødvendig. Her er det vigtigt at benytte kirurgiske teknikker som påfører stemmelæberne minimal skade, for at sikre hurtig opheling og begrænset arvævsdannelse, hvilket er af stor betydning for et godt stemmeresultat. Fjernet væv sendes til væveanalyse (histologisk undersøgelse). Vi samarbejder med talepædagoger (logopæder) og kan dermed sikre dig den bedst mulige stemmegenoptræning.

Samme speciallæge under hele forløbet: Udredning, behandling og opfølgning foregår hos den samme speciallæge. Vi sørger for, at du får den bedste behandling i trygge rammer.