Ole Momsen, speciallæge i plastikkirurgi med 31 års erfaring Plastikkirurgisk Center AROS
Hudoverskud - (Postbariatri)

Hvilke plastikkirurgiske operationer tilbydes efter stort vægttab?
Kendetegnende for det meget store vægttab er, at hele kroppen bærer præg af løshed af huden og evt. andre plastikkirurgiske problemstillinger. Dette betyder, at mange patienter efterspørger korrektion af flere områder. I prioriteret rækkefølge efterspørges hudreduktion af følgende områder:

 • Mave (maveopstramning, evt med løft af venusbjerg)
 • Bryster (brystløft eller brystreduktion, evt. samtidig forstørrelse)
 • Lår (opstramning af inderlår, evt. med samtidig fedtsugning)
 • Arme (opstramning af overarme, evt. med samtidig fedtsugning)
 • Balder (løft af balder, samtidig med rygopstramning)
 • Ryg (opstramning af hængende hud på enten underkrop eller overkrop
 • Ansigt og hals (ansigts- og halsløft)

Det er dog ganske individuelt hvor på kroppen at løsheden især manifesterer sig, og for de offentligt betalte operationer, er der fastlagt bestemte, fysiske kriterier for det lokale hudoverskud for at en given operation kan bevilliges. I kosmetisk henseende vil der naturligvis oftest kunne opnås en kraftig forbedring i alle regioner.


Kombinations-operationer

De ofte omfattende ønsker om hudreduktioner har betydet, at der er udviklet en lang række kombinations-operationer, hvor flere områder opereres i den samme bedøvelse.
I USA, findes enkelte klinikker, der udfører såkaldte total body lifts. Dette tilbydes ikke i Danmark, da sådanne indgreb indebærer en uacceptabelt høj risiko.

I Danmark tilbydes følgende kombinations-operationer:

 • Cirkulær Belt Lipectomi – Mave, venusbjerg, hofter og nedre ryg
 • Lower Bodylift – Mave, venusbjerg, hofter, nedre ryg, balder og yderlår
 • Cirkulær Upper Bodylift – Bryster, øvre ryg og evt. arme
 • Brystløft med brystforstørrelse med eget væv - Brystforstørrelse, øvre ryg og evt. arme
 • Mom’s job – Mave, venusbjerg og bryster

Igen: visse af disse operationer kan tilbydes som offentligt betalte operationer, såfremt bestemte fysiske kriterier er opfyldt.

Rækkefølge af plastikkirurgisk operationer:
Efter et stort vægttab vil huden typisk miste sin tilhæftning på underliggende muskler og knogler. Løsheden af huden er årsag til nogle af de væsentligste fysiske gener efter vægttabet, og opleves som hud der rutsjer rundt, evt. kommer i klemme og vanskeliggør almindelig påklædning, og ikke mindst motion. Man kan som patient selv have nogle særlige ønsker om hvad man ønsker rettet først, men det er vigtigt at plastikkirurgen får lov til at lave en helhedsvurdering, og planlægning af rækkefølgen af eventuelt flere plastikkirurgiske indgreb.
For eksempel kan brysterne og brystvorternes placering blive forskudt nedefter ved en senere opstramning af maven. Det anbefales derfor ofte at den nedre del af kroppen opereres før den øvre. Ved et "mom’s job" foretages således maveplastikken som den første del af operationen.

Udvidet abdominal plastik(maveopstramning)

Efter stort vægttab, vil der, ud over slaphed af huden på hele maven, ofte være slaphed og evt. et rest fedtdepot af venusbjerget (hårbærende område umiddelbart over kønsdelene), som med fordel kan korrigeres samtidigt med at huden på maven strammes op. Arret lægges langt nede på maven helst lige over venusbjerget. Til siderne går snittet helt ud til hoftebenskammen. I visse tilfælde lægges også et snit i midtlinien op forbi navlen, op til brystkassen, så huden også strammes på tværs. Den øverste del af venusbjerget reduceres og resten opstrammes. Hvis mavemusklerne er skredet fra hinanden, kan der tillige være gavn af at få dem syet sammen.

Operationen kan, hvis det er forsvarligt, suppleres med fedtsugning, fx af de såkaldte ”dansehåndtag”.

Cirkulær Beltlipektomi

Ved denne kombinationsoperation fjernes overflødig hud hele vejen omkring underkroppen. Snittet lægges som ved en maveopstramning, men fortsætter omkring hofterne og på tværs over lænderyggen. Herved opnås opstramning hele vejen omkring underkroppen og et lille løft af balderne. Operationen kan suppleres med en fedtsugning af de såkaldte ”dansehåndtag”. Fedtsugningen er en skånsom måde at løsne huden på den nederste del af ryggen og bevare mere af blodforsyningen, og det er selvfølgelig også medvirkende til at reducere fylden.

Lower Bodylift

Ved denne omfattende kombinationsoperation opereres også hele vejen omkring underkroppen. Men her er der tale om et mere omfattende løft af balderne, som løftes og roteres op på plads. Huden på yderlår løsnes og opstrammes. Forsiden opereres på samme måde som beskrevet ved udvidet abdominalplastik. Denne operation er særligt velegnet til patienter, der har haft en såkaldt ”pære-facon” (typisk kvinder), hvor balder og lår er meget påvirket af vægttabet. Hvis der er store rest-fedtdepoter på balder og lår kan operationen suppleres med en forsigtig fedtsugning af de pågældende områder. Det er en meget fysisk belastende operation at gennemgå, hvorfor kravene mht. BMI og fysiske sundhedstilstand er skærpede.

Brystløft og reduktion hos mænd– Opstramning af huden på brystkassen

Ved stort vægttab hos mænd, vil der ofte opstå hængende ”bryster”, der primært består af overskydende hud, men også kan indeholde kirtelvæv eller rest-fedtdepot. I mindre udtalte tilfælde kan der foretages en kirurgisk fjernelse af overskydende hud og væv, uden at flytte på brystvorterne. Men hos de fleste foretages en mere omfattende operation, hvor brystvorterne samtidigt løftes op på plads. Operationen efterlader tydelige ar på tværs på forsiden af brystkassen, rundt omkring brystvorterne og evt. lodret ned fra brystvorterne ned til et tværgående ar (såkaldt ankerformet ar).

Udvidet brystløft hos kvinder

Hos nogle kvinder der har præsteret et stort vægttab og, vil vægttabet resultere i meget slappe, ”tomme” bryster, der ikke er ordentligt fixeret på brystkassen. Desuden fortsætter det slappe bryst typisk i et hudoverskud ud under armhulen. Et udvidet brystløft, samler alt væv i et mindre, fastere og højere placeret bryst, forankret på brystkassen. Operationen efterlader et ”ankerformet” ar, som er forlænget ud under armhulen.

Den overskydende hud ud under armhulen kan enten smides væk, eller bruges som ekstra fylde i det nye bryst. Hvis vævet bruges som fylde kaldes denne procedure ”autolog augmentation”, hvilket betyder forstørrelse med eget væv.  Det er klart mere risikabelt at få lavet en sådan samtidig brystforstørrelse. Derfor er kravene mht. BMI og fysiske sundhedstilstand skærpede.

Udvidet brystreduktion hos kvinder

Hos kvinder med naturligt store bryster, vil der typisk være rigeligt brystvæv til at skabe et naturligt fast bryst selv efter stort vægttab. Her benyttes brystreduktionsteknikker med ankerformet ar, hvor arret også strækker sig ud under armhulen.

Upper Bodylift

Hvis der er brug for opstramning af huden på den øvre del af ryggen, kan der foretages et såkaldt upper bodylift. Her fortsætter snittet fra siden af brystkassen om tværs over den øvre del af ryggen. Hos kvinder kan dette ar ofte skjules under en bred BH-strop. Løsheden af huden på ryggen kan vise sig som flere folder på ryggen, men ofte hænger den helt ned mod hofterne. Det sidste bevirker ofte den fejlslutning, at den løse hud kan fjernes i en nedre cirkulær operation som belt lipectomi, men slapheden af den øvre ryghud kan ikke reduceres nedefra.

Inderlårsplastik

Især kvinder oplever ofte betydelige gener af løs hud på inderlårene efter et stort vægttab. Generne er dels betinget af selve overskuddet af hud, men også det faktum at huden ”sidder løst” og besværliggør aktiviteter. Nogen kvinder har også betydelige rest-fedtdepoter på både inder- og yderlår.
Inderlårsplastik efter stort vægttab adskiller sig betydeligt fra de traditionelle mindre plastikker, hvor arrene kun placeres oppe i skridtet. Efter stort vægttab er hudoverskuddet og generne ofte så betydelige, at der kræves et lodret snit fra højt i skridtet og ned til knæet for at opnå tilstrækkelig opstramning. Operationen kan suppleres med en fedtsugning. En fedtsugning tjener både til at fjerne evt. restfedtdepoter og muliggøre en større opstramning, men også til at skåne de mange lymfekar der løber op i underhuden langs inderlåret. En for stor ødelæggelse af lymfekarrene kan medføre blivende hævelsestendens af underben og fødder (lymfødem).

Inderlårsplastikken udføres typisk som et selvstændigt indgreb, fordi operationen har en større risiko for helingsproblemer og infektion, og fordi man er relativt handicappet de første uger efter operationen pga. arrenes placering.

Overarmsløft

Overskydende hud på overarme er en hyppig klage efter stort vægttab, især hos kvinder. Mænd har typisk ikke så udtalte problemer og kan ofte overtales til at udfylde med noget muskulatur i stedet for det forsvundne fedt.

Et overarmsløft efter stort vægttab adskiller sig fra den traditionelle operation for ”mormor-arme”, derved at hudoverskuddet er større og arret derfor bliver længere.. Arret placeres på indersiden om mod bagsiden  og det vil ofte være synligt bagfra. Det kan evt. strække sig helt ned på underarmen. Operationen kan suppleres med en fedtsugning. En fedtsugning tjener både til at fjerne evt. restfedtdepoter og muliggøre en større opstramning, men også til at skåne de mange lymfekar der løber op i underhuden langs indersiden af overarmen. En for stor ødelæggelse af lymfekarrene kan medføre blivende hævelsestendens af underarme og hænder (lymfødem).  

Ansigtsløft og opstramning af hals

Ved meget store vægttab, vil ansigtet og specielt halsen få et ældet, sunkent udseende. Disse uheldige følger af et ellers godt vægttab kan effektivt reduceres med ansigtsløftoperationer. Disse operationer regnes dog for rent kosmetiske indgreb og udføres yderst sjældent på offentligt sygehus, som oftest ej heller besidder den fornødne ekspertise. Disse operationer har vi til gengæld stor erfaring med på Aros Privathospital.

Forløb fra forundersøgelse til kontrol

Forundersøgelse
Har du opnået dit vægttab ved en fedmeoperation skal du først gennemgå en medicinsk forundersøgelse til check af dit helbred og de muligheder, der måtte være for forbedringer i forhold til at gennemgå en hudreduktionsoperation. Denne medicinske undersøgelse kan du uden ventetid få foretaget på Aros Privathospital.
Ved det første besøg hos plastikkirurgen vil denne vurdere dine ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Her er det vigtigste for plastikkirurgen din sikkerhed, hvorfor det ofte viser sig at ikke alle ønsker kan opfyldes. Til gengæld kan der næsten altid opnås store forbedringer. Kroppen gennemgås fra ”top til tå”, så alle dine muligheder afdækkes. Hvis det vurderes muligt og forsvarligt med en eller flere plastikkirurgiske operationer, vil der blive lagt en samlet plan for hvilken type af operation/operationer, der er bedst egnet til netop dig. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at opnå, hvilke følgevirkninger operationerne har samt ikke mindst hvilke risici operationerne indebærer.
Hvis du ikke har været til en regulær medicinsk undersøgelse vurderer plastikkirurgen om dit almene helbred nødvendiggør en sådan. Der bliver taget foto af hele din krop til sammenligning med efter, hvis operationer gennemføres.
Det er en god ide at medbringe en pårørende til din forundersøgelse. Dette giver dig mulighed for at have én nærtstående at diskutere de kosmetiske fordele i forhold til ulemper ved at gennemføre operationen, også efter du er kommet hjem.
 
Operationen
Operationer efter stort vægttab foretages sædvanligvis i fuld bedøvelse.
Du skal naturligvis være fastende, dvs. mindst 6 timer inden operationen, men du må dog drikke vand indtil 2 timer før.
Der vil være en sygeplejerske til at tage imod dig og viser dig til rette. Narkoselægen gennemgår den planlagte bedøvelse med dig og din plastikkirurg foretager optegning af det planlagt fjernede hudoverskud, så du er sikker på, at I er enige om planen.
Man påføres ofte et stort varmetab ved en sådan operation pga. de store blottede hudområder. Dette imødegår vi ved intensiv opvarmning af din krop under og evt. inden operationen for at undgå, at du bliver for kold under den langvarige operation.
Ved afslutningen af operationen iføres du komprimerende bandage, og der er typisk anlagt dræn. Ved de længerevarende indgreb vil der blive anlagt blærekateter.
 
Efter operationen
Umiddelbart efter operationen overflyttes du til opvågningsafdelingen, hvor specialsygeplejersken og narkoselægen holder øje med dig, indtil du er helt vågen. På opvågningen opstartes den smertestillende behandling og mange patienter har også brug for kvalmestillende. Når du er helt vågen overflyttes du til din stue på sengeafdelingen. Efter operationen skal du anvende en komprimerende bandage/beklædning. De komprimerende bandager skal i begyndelsen anvendes døgnet rundt i flere uger derefter i dagtiden i yderligere nogle uger. Varigheden af kompressionen afhænger af operationens størrelse og sted på kroppen.
Efter operationen vil du typisk være indlagt til dagen efter. Ved de store cirkulære operationer kan det være nødvendigt med 2 dages indlæggelse.
Udvendige tråde fjernes typisk efter 14 dage, enten hos din egen læge eller på Aros.
Varigheden af sygemelding afhænger operationens omfang og dit arbejdes art. Typisk skal man regne med 2 ugers rekonvalescens.
 
Kontrol
Du møder til kontrol hos din plastikkirurg 3 måneder efter operationen. Her kan resultatet af operationen vurderes og der bliver taget nye foto som dokumentation til sammenligning med fotoene fra før operationen.

Følgevirkninger

Ar
Populært sagt bytter man slap hud med ar. Jo større opstramning, der er behov for, jo længere ar. Så vidt muligt lægges arrene, så de efterfølgende kan skjules under undertøjet (undtaget arrene på arme og inderlår). I de første 3 mdr. er arrene røde og hævede, herefter bliver de langsomt lyse og flade. Det anbefales at dække arrene med englehudsplaster så længe de er røde. Dette modvirker tendensen til blivende røde og hævede ar og medvirker til at arrene bliver så smalle og diskrete som muligt. Desuden er det værd at vide at der går helt op til 2 år, før arrenes endelige udseende kan vurderes.
 
Midlertidig hævelse
I ugerne efter operationen vil der være hævelse af det opererede område, værst 2.-3. dag. Hævelsen forsvinder langsomt af sig selv. I ugerne efter operationen skal du anvende de komprimerende bandager, der reducerer hævelsestendensen. Hvor mange uger afhænger af den foretagne operation og din hævelsestendens.
Følelsesløshed
Specielt ved de store plastikker vil flere følenerver til huden blive skåret over. Dette betyder, at hudområderne umiddelbart op til et ar vil være følelsesløst eller ubehageligt følsomt. Dette kan være stærkt generende, specielt i den første tid efter operationen. Med tiden aftager generne, og du vænner dig til det følelsesløse område, så det ikke virker generende i hverdagen. Det er således ikke sandsynligt at følelsesløsheden forsvinder helt, men områdets størrelse vil mindskes meget i løbet af de første måneder, og helt op til to år efter operationen vil du opleve forbedringer.
 

Komplikationer

Blødning
Efter operationen stiger blodtrykket og herved kan et af de mange blodkar som er delt ved operationen, briste og medføre en ansamling af blod under huden. Derfor vigtigt at du holder dig meget i ro de første 2-3 dage efter operationen. Hvis det drejer sig om en større blødning, kan det blive nødvendigt med en ny operation. I givet fald sker dette næsten altid imens du stadig er indlagt, så reoperationen gennemføres akut af din egen plastikkirurg.
 
Infektion
Infektion(betændelse) skyldes bakterier, der enten er kommet i kontakt med operationsfeltet i forbindelse med selve operationen eller mere almindeligt er kommet ind i kroppen gennem det nye ar, efter at du er kommet hjem. I de fleste tilfælde er der  tale om en overfladisk infektion i arret, som kan behandles med lokal pleje og antibiotika. I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig i dybden og gøre det nødvendigt at åbne op eller drænere betændelsen under fornyet indlæggelse og behandling med intravenøs antibiotika. I disse alvorlige tilfælde vil infektionen kunne ødelægge det forventede resultat af operationen.

Dårlig heling
Ved de større plastikker er der risiko for dårlig heling, så en del af arret åbner sig. Defekten behandles typisk ”konservativt”, hvilket betyder at der ikke skal laves noget kirurgisk, men blot benyttes almindelig sårpleje, så såret heler bedst muligt op fra bunden. Arret kan blive bredt og grimt svarende til det pågældende område og du vil i givet fald blive tilbudt en senere kirurgisk korrektion (ca 1 år efter operationen). I svære tilfælde kan det være nødvendigt, at foretage forsøg på fornyet lukning af arret under antibiotikadække.
Væskeansamling

I området, hvor huden er løsnet fra den underliggende muskulatur, kan der i efterforløbet samle sig vævsvæske. Hvis det drejer sig om små mængder, vil kroppen selv absorbere dette. Men er der tale om større mængder, kan det blive nødvendigt, at udtømme væsken, hvilket kan foregå ambulant på Aros eller dit hjemsygehus. I meget sjældne tilfælde vil det være nødvendigt at foretage en fornyet operation for at forhindre væskeansamlingen i at gendanne sig.

Dødt væv (nekrose)
Hvis huden strammes for meget, fedtlaget er for tykt, man fortsat ryger, eller der tilstøder komplikationer i form af større blødning eller infektion, kan dette betyde at blodforsyningen i det opererede område bliver for dårlig. Fedtvævet er mest følsomt for iltmangel, og dødt fedtvæv efterlader en såkaldt fedt-nekrose, hvilket kan give sig udtryk i en hård knude under huden, som kan være øm og generende. Hudnekrose ses meget sjældent. Det viser sig som sort, stiv hud, og det nødvendiggør fornyet operation med fjernelse af det døde hudområde, hvilket kan have alvorlig konsekvens for det æstetiske resultat.

Hypertrofisk ardannelse
Enkelte patienter har tendens til, at danne meget arvæv ved operationer,, såkaldt hypertrofisk ardannelse. Alle ar er røde og hævede i de første 3-6 måneder efter operationen. Men ved hypertrofisk ardannelse forbliver arrene røde og hævede i over 1 år efter operationen. Alle ar bør derfor behandles forebyggende med plaster over flere måneder og i svære tilfælde med indsprøjtning af steroid direkte i arvævet. I sjældne tilfælde kan der senere forsøges med kirurgisk korrektion af et skæmmende ar.
Hypertrofisk ardannelse adskiller sig fra Keloid, som er en arvelig ar-sygdom, hvor arvævet breder sig ud over det opererede område. Patienter med kendt Keloid frarådes kosmetisk kirurgi.

Blodprop
Ved store operationer er der en lille risiko for blodpropdannelse i benene. Dette er ikke i sig selv farligt, men hvis en sådan blodprop river sig løs og transporteres med blodbanen op til lungekredsløbet, kan der opstå en livstruende blodprop i lungerne.

Holdbarhed

Opstramninger af hud og væv hos mennesker, stopper ikke aldringsprocesserne. Så der findes ingen opstrammende indgreb ”der holder evigt”. På den anden side vil det hud, der er fjernet, ikke komme igen. Fornyet overvægt og vægttab vil accelerere en fornyet slaphed af huden. ”Holdbarheden” er individuel og påvirkes både af genetiske faktorer og ydre faktorer, som har påvirket hudens elasticitet (hormoner, rygning, overdreven soldyrkelse o.a.).

Det er vores mål at du, når du er færdig med den/de planlagte operationer, vil opleve en forbedring i din livskvalitet og dine udfoldelsesmuligheder med større bevægelsesfrihed og  uden de store gener fra overskydende hud. Desuden er det vores erfaring at du psykisk vil opleve at få din tidligere overvægt mere på afstand.
Men igen må erindres om, at uanset de kirurgiske forbedringer, vi kan skabe for dig, vil kroppen fortsat undergå almindelig aldring med tiden, men disse vil kun være af kosmetisk karakter.