Undersøgelse af allergisk fødevarereaktion hos børn og unge

Fødevareoverfølsomhed er en abnorm reaktion på, at man har indtaget én eller flere fødevarer. Reaktionen opstår oftest i øjne, næse, lunger, hud eller fordøjelseskanalen. Reaktionen viser sig oftest i form af hudkløe, rødme, hævelser, besvær med at trække vejret, opkast, diarré og/eller smerter i mave. Symptomerne opstår som regel kort efter, at man har indtaget den/de pågældende fødevare - typisk fra minutter til 1-2 timer efter, man har spist. Symptomerne kan vare i 1-3 døgn

Der kan være tale om enten
1) reaktioner, som involverer immunsystemet, hvilket er fødevareallergi eller
2) reaktioner, som ikke involverer immunsystemet, hvilket er fødevareintolerans.

Hvad er symptomerne på fødevareintolerans og fødevareallergi?

Ofte er der allergi i familien. Både børn og voksne kan have symptomer fra luftvejene, næsegener, gener fra øjnene, rødblusset hud og udslæt i sammenhæng med og uafhængig af mad. Hos børn er diarré, opkastning, kolik, kvalme, vægttab og dårlig trivsel hyppige tegn på fødevareallergi. Når man har fødevareallergi, har man i mere end 90 % af tilfældene også symptomer fra andre organer i kroppen. Dvs. at har man symptomer fra kun et organsystem (f.eks. fordøjelseskanalen) taler det imod, at man har fødevareallergi.

Oralt allergisyndrom (OAS) er en lokal reaktion i munden. Mere end halvdelen af dem, der er allergiske overfor pollen, kan få en reaktion på pollenkrydsreagerende nødder, frugter og/eller grøntsager. Krydsreaktion til fødevarer som banan, kiwi og avocado ses også hos personer, der er allergiske overfor latex. Symptomerne er kløe, hævelse og irritation i mund og svælg, men kan også være smerter i maven og diarré.

Ved fødevareallergi kan der opstå straksreaktioner fra et eller flere organer - og anfaldene kan være livstruende. De første symptomer er som ved OAS (se ovenfor) og efterfølges oftest af symptomer fra mave-tarm-kanalen, fra luftvejene og/eller fra huden, og eventuel allergisk shock (anafylaksi). Jordnødder, nødder og skaldyr er de former for mad, som oftest fører til allergisk shock (anafylaksi). I en amerikansk undersøgelse fandt man ud af, at 33 % af de anafylaktiske tilfælde skyldtes fødevarer, mens lægemidler udgjorde 13 % og insektstik 14 %.

De hyppigste symptomer du skal være særlig opmærksom på er kløe i mund, gane og ører som opstår under spisning, vil oftest skyldes pollenkryds-reagerende fødevarer. I mange tilfælde forsvinder disse symptomer ved at stoppe med at spise. Hvis tunge, svælg eller læber hæver op, skal det tages alvorligt. Man skal holde øje med det, og afhængigt af tilstanden bør man kontakte sin læge/lægevagten. Det er et alvorligt symptom, hvis man får svært ved at trække vejret, og her må man overveje at sende bud efter en ambulance. Luft i maven, diarré/forstoppelse er sjældent af alvorlig karakter - men kan være generende.

Hvordan stilles diagnosen?

Du kan i mange tilfælde selv have mærket, at generne kommer i forbindelse med, at du har spist bestemte former for mad. Udfyld evt. en tjekliste (for børn eller voksne). Det kan også være nyttigt, hvis du fører dagbog over din kost og dine symptomer over en 14 dages periode og tager den med til lægen. Blodprøver og allergitest på huden kan være en hjælp, når lægen skal stille diagnosen. En måde at stille diagnosen på kan også være gennem diæt, altså at fjerne den mistænkte fødevare fra kosten i en periode - for derefter at begynde at spise den igen (provokationstest). Man kan så vurdere, om symptomerne skyldes netop denne type mad. Hudpriktest anbefales til at skille personer med allergisk reaktion fra dem med intolerans. En negativ hudpriktest taler stærkt imod, at du har allergi.