Immunterapi også kaldet allergivaccination - målet er at øge immunsystemets tolerance

Allergi optræder, når immunsystemet udvikler en overreaktion på et stof. Ved immunterapi behandler man med de stoffer (allergener), som giver allergien. Mængderne er dog så små, at de sædvanlige allergisymptomer ikke bliver udløst. Du kan få immunterapi med biologiske stoffer som birke- og græspollen, husstøvmider og bi- og hvepsegift. Behandlingen kan gives som indsprøjtninger - i starten med meget små mængder, som gradvist øges. Hvis du har allergi for træpollen, græspollen eller husstøvmider, kan du også få immuneterapi med tabletter i nogle tilfælde. Målet med immunterapien er at øge immunsystemets tolerance, så allergernerne tåles bedre og allergien derved bedres.

Allergen immunterapi kaldes også hyposensibilisering eller allergivaccination, selv om der ikke er tale om en egentlig vaccination som den, der gives mod infektioner. Der findes to forskellige måder, du kan få allergen immunterapi på, enten ved indsprøjtninger eller med tabletter.

Den klassiske immunterapi med indsprøjtninger under huden har været kendt i mere end 100 år. Immunterapi med tabletter er nyere. Her skal tabletterne opløses under tungen (såkaldt sublingual immunterapi). Der er kun markedsført tre produkter til sublingual immunterapi, et mod træpollenallergi, et mod græspollenallergi og et mod husstøvmideallergi.

Ved den subkutane immunterapi med indsprøjtninger gives i starten meget små doser af det allergen (fx birkepollen), der er årsagen til allergisymptomerne. Dosis øges gradvist i takt med at kroppens modstandskraft opbygges og allergenet tåles bedre og bedre. Denne forsigtige fremgangsmåde betyder, at behandlingen ikke udløser så kraftige allergisymptomer, som hvis der var givet en stor dosis fra starten.

Ved sublingual immunterapi (under tungen) har det vist sig, at du kan tage den samme dosis under hele behandlingen.
Immunterapi kan hjælpe personer, som får allergiske symptomer, når de udsættes for pollen (træ- og græspollen), dyrehår (kat), eller husstøvmider. De allergiske symptomer kan her være:

  1. Røde øjne som løber i vand og klør. Nys og stoppet næse, der også løber og klør. Denne tilstand kaldes høfeber eller allergisk rhinitis,
  2. Astma (pibende eller hvæsende vejrtrækning med åndenød),
  3. Personer, der har oplevet kraftig eller livstruende allergisk reaktion på bi- eller hvepsestik, vil også kunne hjælpes med behandlingen.

Det eller de allergener, der skal vaccineres med, skal være den vigtigste årsag til den allergiske sygdom. Det skal man sikre sig, inden behandlingen starter. Behandlingen kan komme på tale, hvis det ikke er muligt at undgå allergenet, og hvis anden behandling ikke har virket tilstrækkeligt godt eller har haft bivirkninger. For allergi over for hvepsestik og bistik er behandlingen aktuel, hvis der har været kraftige symptomer. Hvis du kun har haft hævelse ved stikket, får du ikke immunterapi. Immunterapi tilbydes ikke til patienter, som lider af andre underliggende alvorligere sygdomme, patienter som ikke kan følge behandlingsforløbet eller børn under 5 år.

Behandlingsforløbet kan beskrives efter metoden:

Ved subkutan immunterapi (indsprøjtninger) opdeles behandlingen i to faser: opdosering og vedligeholdelse. Den første del af behandlingen, hvor dosis øges, foregår normalt én gang om ugen. Vedligeholdelsesdosis nås ofte efter 10-15 ugers behandling. Derefter gives samme dosis og intervallet mellem indsprøjtningerne øges gradvist til ca. 2 måneder. Hvis intervallet mellem indsprøjtningerne overskrides, bliver dosis måske nedsat. Det kan betyde flere indsprøjtninger.

Ved sublingual immunterapi (tabletter) tages en tablet dagligt og samme dosis hele tiden. Tabletten skal lægges under tungen, hvor den smelter. Den skal optages fra slimhinden fortil i munden. Derfor skal munden holdes lukket og der må ikke synkes det første minut. De første 5 minutter bør du ikke drikke eller spise. Den første tablet skal du tage hos lægen og du skal vente 30 minutter, før du går derfra.

I de sjældne tilfælde, hvor der kommer en kraftig reaktion, kan den så behandles med det samme, og der kan rådgives om den videre behandling.

Virkningen af immunterapi indsætter langsomt og forskelligt fra person til person. Det er derfor vigtigt, at du bliver ved med at tage den allergimedicin, du plejer at bruge, indtil andet er aftalt med lægen. Det er ikke muligt at forudsige, hvor god en effekt af behandlingen du får. Effekten vurderes en gang årligt, for pollenallergi typisk efter hver allergisæson. Hvis behandlingen ikke har hjulpet efter 1 år, bør den stoppes. For at opnå en langtidseffekt, så behandlingen fortsætter med at virke efter at den er afsluttet, skal vaccinationerne gennemføres i 3-5 år (ca. 6 indsprøjtninger om året). Du får tabletbehandling i 3 år.

Hvilke bivirkninger er der ved allergen immunterapi?

Subkutan immunterapi: De fleste vil opleve en rød, kløende og evt. øm hævelse på stikstedet. Den opstår typisk timer efter injektionen og er som regel væk indenfor 1-2 døgn. Nogle anbefaler at afkøle stikstedet med fx en ispakke og/eller at tage en allergitablet (antihistamin) før behandlingen. En del oplever træthed på vaccinationsdagen. Der er under hele behandlingen, specielt under den første del med dosisøgning, en beskeden risiko for, at indsprøjtningerne kan udløse andre allergisymptomer. Disse bivirkninger kan være mild høfeber eller let astma. Nældefeber kan også ses, mens det alvorligere såkaldte allergiske shock er ekstremt sjældent. De alvorligere reaktioner opstår næsten altid indenfor 30 minutter. Af hensyn til sikkerheden skal du derfor blive hos lægen i 30 minutter efter hver indsprøjtning og straks kontakte personalet, hvis der kommer symptomer. Hurtigt udviklede symptomer som fx kløe i hovedbund, håndflader eller fodsåler og åndenød kan være forvarsel om allergisk shock og kræver akut behandling. Sene reaktioner er sjældent alvorlige. Dem kan man typisk lindre med sin egen allergimedicin. Patienter, som får allergen immunterapi, bør have tabletter med antihistamin ved hånden (og akut virkende astmamedicin, hvis de har eller har haft astma).

Sublingual immunterapi: Ved tabletbehandling er bivirkningerne typisk lokale, dvs. symptomer fra mund, svælg, ører eller hals. Det kan være kløe eller lette hævelser. Man kan få de samme bivirkninger som ved immunterapi med indsprøjtninger, men de ser ud til at opstå sjældnere.