Brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation

Brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation

Hvad er brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation?
Fedttransplantation er en prøvet teknik i rekonstruktiv plastikkirurgi til udfyldning af hulheder efter vævstab på krop og især i ansigt, ligesom det anvendes i ansigtet i kosmetisk øjemed på lige fod med fillere som Restylane.

Fedttransplantation er en fredelig behandling uden ar og med færre risici end brystforstørrelse med implantater. Fedttransplantation indebærer to operationer i én, idet man først nænsomt skal hente fedtet ud et sted, før det kan indføres dråbevist i brystet. Derfor kræver det naturligvis, at man har noget fedt at tage af! For nogen vil fedttransplantation således være umuligt pga. for lidt donorfedt, men for de velegnede patienter kan det give en sidegevinst i form af reduktion af uønskede ”fedtbuler”.

Læs mere om aktuelle internationale status over alle behandlingsmulighederne ved fedttransplantation her >

PRISLISTE

FAKTA

Operationstid
Operationstid

2-3 timer

Forberedelse
Forberedelse

evt. faste

Bedøvelse
Bedøvelse

lokal eller fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

ambulant

Restitutionstid
Restitutionstid

3 dage

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Autolog fedttransplantation

Med moderne transplantationsteknikker er det blevet muligt også at anvende fedttransplantation til brystforstørrelse (BFO) som et alternativ til forstørrelse med implantater, eller som alternativ til at udskifte gamle implantater. Vi har været med i udviklingen af disse teknikker i en årrække, og til brystforstørrelse (BFO) anvender vi nu den effektive teknik som Dr. Khouri fra Miami Breast Center har udviklet. Læs mere om teknikken her.

Ligesom Dr. Khouri, giver vi vores patienter muligheden for at vælge en 4 ugers forudgående ekspansion af brystvævet med BRAVA-systemet for at optimere udbyttet, dvs. forstørrelsesgraden ved en fedttransplantation.

Fedttransplantation er en fredelig behandling uden ar og med færre risici end brystforstørrelse med implantater. Fedttransplantation indebærer to operationer i én, idet man først nænsomt skal hente fedtet ud et sted, før det kan indføres dråbevist i brystet. Derfor kræver det naturligvis, at man har noget fedt at tage af! For nogen vil fedttransplantation således være umuligt pga. for lidt donorfedt, men for de velegnede patienter kan det give en sidegevinst i form af reduktion af uønskede ”fedtbuler”.

Fedttransplantation har en blivende effekt i den forstand, at det er dine egne celler som flyttes hen til og lever videre et nyt sted på kroppen. Men den resulterende fylde ved en fedttransplantation afhænger af hvor mange af fedtcellerne, der overlever - og det er aldrig 100%. Typisk kan man forvente, at der skal udhentes 400 ml fedtvæv fra donorstedet, som efter præparation giver 200 ml præpareret fedtvæv egnet til transplantation. Af disse 200 ml transplanteret fedtvæv, kan man maksimalt forvente at beholde de 140 ml.

For at nå sit ønskemål vil det derfor ofte være nødvendigt med mere end én fedttransplantationsseance. Men hver enkelt fedttransplantation bringer dig nærmere dit ønskemål og du vil efter hver enkelt fedttransplantation bedre kunne vurdere, om du ønsker yderligere forstørrelse.

Hvem kan ønske brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation i stedet for implantater?

Brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation er især velegnet til kvinder, der ønsker en moderat forstørrelse. Dette fordi fedttransplantation er en meget arbejdsintensiv metode, og prisen derfor vidtgående afhænger af hvor stor fylde man ønsker tilført sin barm. Den ideelle kandidat til brystforstørrelse med fedttransplantation er kvinden, der gerne både vil af med nogle fedtbuler et eller andet sted på kroppen OG er ked af et for lille bryst. Hun har muligheden for at opnå en win-win effekt ved fedttransplantation.

En gruppe meget velegnede kandidater er kvinder med et lidt løst, ”punkteret” bryst, som blot behøver en mindre volumentilførsel for at komme tilbage ”i form”. Ved fedttransplantation kan man påregne en volumenforøgelse på 50-300 ml ved en enkelt transplantation. Hvor meget, det er muligt at transplantere per gang, afhænger af brystets fordelingsvolumen. Et blødt, løst, men ellers fyldigt bryst kan rumme meget mere per transplantation end et fast, stramt og helt fladt bryst. Men ved gentagne fedttransplantationer er det muligt at opnå lige så stor en forstørrelse, som de egnede fedtdepoter rækker til. Og ved anvendelse af BRAVA-metoden til forudekspansion af brystvævet er det muligt at halvere antallet af fedttransplantationer nødvendigt for at opnå et givent volumen.

Der er 2 grupper, som især efterspørger brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation. Det er kvinder, der blot ønsker at få det tilbage, som de har mistet ifm. graviditeter og amning, og det er kvinder, der ganske enkelt ikke kan lide ideen om implantater.

Men efterhånden som kendskabet til fedttransplantationsmetoden udvides, er der dukket endnu en gruppe kandidater op. Det er kvinder, der allerede har brystimplantater. Nogle kvinder ønsker efter typisk 20-30 år at få fjernet deres brystimplantater. For dem er det en option at mindske volumentabet med en samtidigt udført fedttransplantation. Andre kvinder oplever med årene at der opstår et fedttab hen over øvre del af brystregionen og ind i kavalergangen. Fedttabet gør det synligt, at de har brystimplantater, enten fordi implantatrandene bliver synlige under det tyndere fedtlag eller fordi der i stående stilling kan ses bølgeformer i øvre del af brystet pga. bløde foldninger i implantaterne. Det tabte fedtvæv i regionen kan genvindes ved fedttransplantation, hvorved implantaterne igen bliver ”usynlige” og desuden også det skeletagtige udseende af kavalergangen ophæves.

Endeligt er metoden også særdeles velegnet til kvinder, der ønsker en generende brystasymmetri ophævet.

Gør det ondt at få udført en brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation?

I sammenligning med en implantatforstørrelse er svaret: næsten ikke. Fedttransplantation kan udføres ambulant og i lokalbedøvelse. Dog er det ofte tilrådeligt at tilvælge en afslappende kirurgisk rus pga. de forholdsvist store operationsområder. Efter operationen vil man typisk kun have behov for almindelig smertestillende medicin såsom Panodil i 2-4 dage.

Hvordan udføres operationen?

Ved fedttransplantation hentes fedtet ud med en særlig fedtsugningsteknik via små indstiksteder. Indstikstederne heler typisk af sig selv uden at blive syet sammen. Så hurtigt som muligt efter udhentningen af fedtcellerne, præpareres de og føres ind omkring brystvævet, igen med små, stumpe kanyler, som næsten eliminerer risikoen for blå mærker på brysterne.
Der findes mange varianter af fedttransplantationsteknikker. Vi har afprøvet de fleste, men er nu kommet frem til at vi med den af Dr. Khouri udviklede metode, kan levere de mest effektive og pålidelige behandlingsresultater.

Hvordan er efterforløbet?

Brysterne vil være udtalt hævede i en uges tid. De vil være ømme ved berøring og måske vil der være blå mærker på især undersiderne. For nogen kan det lette at bære BH. Efter en uge vil ømheden være overstået, og brysthævelsen vil aftage gradvist og kan forventes væk efter en måned. Først efter 3 måneder vil resultatet være stabilt og permanent, idet der sker en yderligere fyldereduktion pga. tab af fedtceller, der ikke overlever transplantationen.

Det er meget vigtigt, at man er forberedt på at halvdelen af den fyldetilvækst man oplever i den første uge, forsvinder igen. Ellers bliver man let skuffet. Donorområderne vil være betydeligt mere hævede og ømme. Afhængigt af hvor lavt på kroppen de sidder. Her skal man regne med at anvende kompression i 3 uger til 3 måneder, igen afhængigt af hvor på kroppen de sidder.

Hvad er risiciene ved brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation?

Operation med fedttransplantation er en enkel og fredelig operation, men naturligvis ikke helt uden risici. Ved implantater er der en lille risiko for at de kan blive læk. Den bekymring er man helt fri for ved en fedttransplantation.

Af de almindelige kirurgiske risici såsom blødning og betændelse er det kun betændelsesrisikoen som reelt er til stede. Og selv om denne risiko er lille ved implantater, må den betragtes som endnu mindre ved fedttransplantation. Blødninger bliver aldrig til mere end ”blå mærker”, som forsvinder efter 2-3 uger.

Fedttransplantation har den særlige risiko, at det ikke er til at forudsige hvor meget af fedtet, der overlever transplantationen og derfor er den endelige forstørrelseseffekt ikke til at bedømme før efter 3 måneder. Med Khouri-metoden kan vi dog nu glæde os over meget konsistente resultater.

Skjuler fedttransplantation en kræftknude?

Fedt er "gennemsigtig" for både røntgen og ultralyd. En brystforstørrelse (BFO) med fedttransplantation er derfor mindre i vejen for sædvanlige brystundersøgelser for kræft end et implantat. Men man skal for lægens tolkning af billederne naturligvis altid oplyse at man har fået foretaget en fedttransplantation, da den kan have resulteret i mikroskopiske kalkaflejringer i brystvævet, og det behøver røntgenlægen at vide for at kunne tolke mammografibillederne korrekt. For maksimal sikkerhed kan anbefales mammografi / ultralyd både før og 6 måneder efter behandlingen.

Vores Team