Løft af indtrukne brystvorter - effekten af operationen er livslang

Hvad kan man opnå ved operation for indtrukne brystvorter?
Ikke så få kvinder har problemer med indtrukne brystvorter. Problemet findes i forskellige grader, fra at brystvorten trækker sig ind ved stimulation, til at den altid er indtrukken. Det er altid et kosmetisk problem, men kan også være et problem ved ønske om amning og endeligt kan det være et hygiejnisk problem.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

¼ - ½ time

Forberedelse
Forberedelse

ingen

Bedøvelse
Bedøvelse

lokal

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

ambulant

Restitutionstid
Restitutionstid

1 dag

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Gør det ondt at få foretaget løft af indtrukne brystvorter?

Det afhænger lidt af den valgte operationsmetode, men det er ikke nogen stor operation, og den er sædvanligvis forbundet med få gener og små risici. Operationen foretages smertefrit ambulant i lokal bedøvelse. Efter operationen kan man have lidt smerter, men sjældent mere end at de kan lindres effektivt med almindelig Panodil.

Hvordan udføres operationen?

På Plastikkirurgisk Center tilpasser vi altid behandlingsmetoden efter den enkelte patients ønsker og problemets art. Der findes forskellige behandlingsmåder til ophævelse af indtrækningen. Hvilken der skal vælges afhænger af graden af indtrækning og af hvilket problem, du ønsker afhjulpet. Er problemet alene et ønske om amning, og står brystvorten normalt frem, når den ikke bliver stimuleret kan man først og lettest prøve med Botox, en medicin, som kan sprøjtes direkte ind i brystvortemuskulaturen og lamme denne i cirka 3 måneder af gangen.

Er brystvorten konstant indtrukket uden overhovedet at kunne trækkes frem, er det mest effektivt med en gennemskæring af de for korte mælkegange, og understøtning af brystvorten med indføring af noget støttende læderhud. Men denne løsning kan gå ud over såvel ammeevne som følesans.

Hvordan er efterforløbet?

Efter operationen får du en aflastende eller støttende forbinding på. Forbindingen skal fjernes efter fire til seks døgn og derefter erstattes af en aflastende skumgummiring i BHen. Allerede dagen efter vil almindeligt kontorarbejde kunne genoptages. Inden operationen får du en nøje skriftlig instruks om forholdsregler før og efter operationen.

Hvor tidligt kan man vurdere resultatet?

Umiddelbart efter operationen står brystvorterne selvfølgeligt fint frem. men det endelige resultat kan først bedømmes efter flere måneder, fordi ardannelsen under helingen altid vil have tendens til at trække brystvorterne ind igen. Det er derfor at du vil blive nøje instrueret i aflastning og regelmæssigt træk i brystvorten i de første måneder efter operationen.

Hvor længe beholder brystvorterne deres nye udseende?

Hvis helingen er tilendebragt efter ca. ½ år uden at brystvorterne har trukket sig ind igen, kan man regne med at effekten af operationen er livslang.