Kroniske sår

På lysudsat hud giver længerevarende eller gentagen sårdannelse mistanke om hudkræft, som sædvanligvis skyldes lysskader. Dette er den almindeligste form for kræft, men heldigvis er det en fredelig form for kræft, idet såret kun vokser lokalt. Kirurgigisk fjernelse eller curettage (afskrabning) vil derfor næsten altid resultere i varig helbredelse.