Balder - forstørrelse (Brazilian Butt Lift)

"Flade balder" kan enten skyldes en medfødt mindre fedtfylde i regionen eller opstå gradvist som en aldersforandring. Underfylden forekommer typisk som en hulning på siden af balderne eller en affladning på bagsiden i øvre del af balderne.

Bedste metode til opnåelse af den ønskede ekstra fylde er fedttransplantation. Metoden har fået kolossal udbredelse i Sambaens hjemland, Brasilien, derfor kaldes operationen populært ” Brazilian Butt Lift”. Det er dog en lidt misvisende betegnelse, eftersom det er en forstørrende, mere end en løftende operation.

Det skal tilføjes at er du en af de mange, som med alderen har udviklet en irriterende ekstra fedtpude i lænderne, så opnås den største kropsmodelleringseffekt ved at anvende lænder og evt. talje som donorsted.

Vi kan ikke gå med til at anvende implantater til baldeforstørrelse, da disse erfaringsmæssigt giver for mange bivirkninger pga. den mekaniske belastning af området. Disse problemer undgår man helt med fedttransplantation.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

2-4 timer

Forberedelse
Forberedelse

Evt. rasering og faste.

Bedøvelse
Bedøvelse

lokal eller fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

ambulant eller maksimalt 1 dag

Restitutionstid
Restitutionstid

2-3 uger

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvem kan have glæde af en baldeforstørrelse?

Er den manglende fylde i balderne medfødt, er eneste løsningsmulighed fedttransplantation. Er fylden forsvundet med alderen, skyldes det ofte en kombination af slap baldemuskulatur og synkende fedtvæv. Et Baldeløft suppleret med baldetræning kan i så fald løse problemet og også reducere den medfølgende tendens til ridebuxer på de øvre yderlår.

Skyldes en del af problemet overskydende hud på balderne og de øvre yderlår, kan et Tangaløft være den rigtige løsning, især hvis du også er generet af et hudoverskud på inderlårene. Denne løsning er til gengæld en regulær operation, som kræver fuld bedøvelse, indlæggelse og længere tids rekonvalescens.

Er den manglende fylde af balderne opstået efter et større vægttab, er den bedste løsning oftest et bagre halvkropsløft eller et Helkropsløft kombineret med et Baldeløft. Efterfølgende kan så suppleres med fedttransplantation til områder på balderne, hvor der stadigvæk ønskes mere fylde.

Hvilken metode, der er at foretrække for dig, kan først endeligt vurderes ved en konsultation. 

Er det farligt at få en baldeforstørrelse?

Såvel fedttransplantation som fedtsugning er yderst fredelige operationer mht. risici. Det er således meget usandsynligt med alvorlige komplikationer som betændelse eller blodpropper. De realistiske risici er ujævnheder i huden efter fedtsugningen, og så skal man være opmærksom på at overlevelsesprocenten af det transplanterede fedtvæv maksimalt kan forventes at være 70% af den transplanterede mængde fedtvæv.

 

Udført på den rigtige indikation og med den rigtige teknik er et halv- eller et helkropsløft en taknemmelig operation pga. den store positive forskel, den kan gøre. Operationerne indebærer principielt de samme risici som en maveopstramning, dvs. de almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning og betændelse, hvilket forekommer i få procent af vores operationer. Det er dog klart, at disse komplikationer optræder lidt hyppigere ved halv- og helkropsløft, alene fordi det opererede område er meget større.

Den slags komplikationer klares sædvanligvis ved enten en mindre reoperation eller oftest blot antibiotikabehandling. Også ved halv- og helkropsløft er det specielt vigtigt at være opmærksom på risikoen for "steril betændelse" med henfald af fedtvæv på bugvæggen pga. umiddelbart svækket blodforsyning i det opstrammede maveskind. I værste fald kan et sådant henfald af fedtvæv forplante sig til den overliggende hud, så man får et større sår med hudtab. Denne risiko stiger med størrelsen af fedtlaget og den foretagne maveskindsreduktion samt øges af rygning. En mindre alvorlig risiko er væskeansamling under maveskindet i dagene efter operationen.

Det skyldes oftest lidt for hurtig genoptagelse af sædvanlige aktiviteter, og det er derfor yderst vigtigt, at man tager de udleverede instrukser alvorligt. Endelig skal nævnes en risiko, som ikke er farlig, men til gengæld forventelig. Man skal regne med nedsat følesans i huden neden for navlen og langs arrene.

Gør det ondt at få foretaget en baldeforstørrelse?

Der er kun beskeden ømhed i balderne, hvortil fedtet er transplanteret. Der er mere ømhed forbundet med det fedtsugede donorområde, men ikke mere end det kan klares med Panodil.

Hvordan udføres operationen?

Behandlingen er yderst enkel. Hvis du er indstillet på det, kan den foregå i lokalbedøvelse, dog må anbefales en supplerende kirurgisk rus, og du behøver ikke at være indlagt, og metoden er i praksis arfri, idet alt udføres med tynde, maximalt 3 mm tykke kanyler. 

Hvordan er efterforløbet?

Hvis der er tråde at fjerne i indstik stederne, gøres det 8.-10. dag. De første 2 uger efter operationen er det vigtigt at du aflaster det transplanterede område, balderne, og samtidigt har kompression på det fedtsugede donorområde

 

Hvordan ser man ud bagefter?

Der vil afgjort være betydelig hævelse af både balder og donorsteder den første uges tid, men allerede aftagende fra tredje dag. På donorstedet, men meget sjældent på balderne kan der desuden være blå mærker. Indstik stederne vil være røde og måske også noget hævede og ømme det første halve år. Det endelige resultat af en baldeforstørrelse kan først vurderes efter 2-3 måneder.