Minitangaløft af inderlår

Hvem kan have glæde af et Minitangaløft?
Nogle kvinder er så uheldige med alderen at udvikle meget løs hud på lårene, og er det især gået ud over lårenes indersider, er et Minitangaløft tilstrækkeligt til at løse et deprimerende problem. I en del tilfælde skyldes hudoverskuddet tidligere overvægt, men der er også en del kvinder, som blot er arveligt disponerede. Lad det være slået fast med det samme: problemet kan hverken trænes væk eller ordnes ved en fedtsugning alene.

Hidtil har man kirurgisk forsøgt at løse problemet ved at stramme inderlårene op "sideværts" ved at bortskære en bræmme overflødigt hud på lårenes indersider fra skridtet ned til knæene. Men det gav kun en halv løsning, idet det nok strammede op, men ikke løftede op. Desuden gav det nogle både synlige og ofte brede ar, som ses hver gang man tager et skridt eller lægger benene over kors. I 90'erne udvikledes med inspiration fra USA og Brasilien en kirurgisk noget mere krævende, men også æstetisk langt mere rigtig løsning.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

2 timer

Forberedelse
Forberedelse

faste, Microlax og medicinsk helkropsvask

Bedøvelse
Bedøvelse

lokal, evt. fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

1 dag, evt. til om aftenen

Restitutionstid
Restitutionstid

2-4 uger

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvad er et miniTangaløft?

Operationen kaldes et Minitangaløft, dels fordi alle ar kan dækkes af en Tanga-trusse, dels fordi det er en del af den operation, som kaldes Tangaløft. Metoden giver mulighed for ikke bare at stramme, men også løfte huden på inderlårene, og uden at der kommer synlige ar ved normale bevægelser og med trusser på. MiniTangaløft er både billigere og lettere at komme over end et fuldt Tangaløft, men det giver naturligvis så heller ikke helt det samme helhedsresultat. Men det er en udmærket løsning, hvis man især er træt af "gardinerne" imellem benene. Minitangaløft kan udføres med eller uden fedtsugning.

Minitangaløft eller fedtsugning?

Hvornår skal man vælge et Minitangaløft og hvornår skal man vælge en fedtsugning?
De afgørende faktorer er hudens spændstighed og fedtlagets tykkelse. Jo mere spændstig hud og jo tykkere fedtlag, jo større sandsynlighed er der for at man kan nøjes med en fedtsugning. Har man både slap hud og et for tykt fedtlag på inderlårene i forhold til den øvrige del af kroppen, kan Minitangaløftet suppleres med fedtsugning. Det kan kun klarlægges ved en personlig konsultation, om du har behov for fedtsugning, og ved en fælles afvejning af gevinst over for ulemper og risici om du har behov for et regulært Tangaløft eller blot et miniTangaløft.

For at opnå et resultat du er tilfreds med, er det yderst vigtigt, at du er helt ærlig både mht. dine forventninger om operationsresultatet og din helbredstilstand. Det er så plastikkirurgens ansvar at bibringe dig et realistisk billede af, hvad du kan opnå ved operationen. Målet bør altid være et resultat, som er i harmoni med resten af kroppen. Planlægger du vægttab, bør du realisere dette inden operationen. Dermed opnår du det bedste resultat med den mindste operative risiko.

Gør et Minitangaløft ondt?

Operationen foretages sædvanligvis i lokalbedøvelse, hvor du samtidigt får afslappende medicin i en blodåre, det kan også udføres i fuld bedøvelse. Efter operationen skal du regne med en del ømhed i skridtet i nogle få dage. Du vil få udleveret smertestillende medicin til de første dage. Efter et par dage klarer man sig fint med almindelige hovedpinepiller.

Hvordan udføres operationen?

Ved operationen fjernes en bræmme overskydende hud og fedtvæv øverst på inderlårene og resterende hud og underhud på inderlårene løftes op. Evt. fedtsugning gøres samtidigt. Arrene placeres på forsiden skjult i kanten af kønsbehåringen og folden mellem krop og lår og i øvrigt usynligt med trusser på. Bagpå skjules arrene i folden under ballerne.

Huden sys så vidt muligt med indvendige tråde, som ikke efterlader stingmærker. Ved operationens afslutning anlægges oftest et sugedræn (et lille plastikrør) til fjernelse af sivende væske og blod, især hvis der er foretaget fedtsugning. Drænene fjernes typisk dagen efter. Evt. anlægges plasterforbinding det første par døgn.

Hvordan holder man den løftede hud på sin nye plads efter operationen?

Det er meget vigtigt både for bevarelse af den genvundne facon på inderlårene og for at undgå brede ar, at man anvender komprimerende og løftende "cykelbukser" i tiden lige efter operationen. Bukserne bedes du som minimum have på døgnet rundt i 14 dage, derefter i dagtiden i yderligere 14 dage, gerne 3 måneder..

Hvordan er efterforløbet?

Efter operationen vil du enten hvile ud på Centeret, indtil du er klar til at tage hjem, eller forblive indlagt til dagen efter, hvor evt. dræn fjernes inden du sendes hjem. De første par døgn skal du det meste af tiden befinde dig liggende, men du skal huske at gå meget små men hyppige ture inden dørs. Kompressionsbukserne får du på, så snart operationen er færdig eller når evt. komprimerende forbinding fjernes efter 2 døgn. Du kan begynde at tage et kort brusebad 2 døgn efter operationen.

Du skal dagligt sørge for renholdelse af området med brusning, som også udføres efter afføring. Efter et par uger vil du kunne genoptage dine normale aktiviteter og arbejde. Kun hvis du har et fysisk krævende arbejde, kan der blive behov for længere tids aflastning. Inden operationen får du en nøje skriftlig instruks om forholdsregler før og efter operationen. Første kontrol er 10 dage efter operationen samtidig med evt. trådfjernelse.

Hvilke risici er der og hvilke operationsfølger kan man forvente?

Minitangaløft er en forholdsvis enkel operation, og i erfarne hænder er det hos raske, normalvægtige personer en operation med meget lille risiko for varige mén. De almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning og betændelse forekommer, men sjældent. Ved store hudreduktioner, et tykt fedtlag og tobaksforbrug skal man være opmærksom på risikoen for henfald af fedtvæv under den opstrammede hud. Dette kan medføre sårdannelser i hudrandene. Disse heler oftest af sig selv, men det kan vare mange uger, og kan nødvendiggøre senere korrektion af arrene.

Risikoen minimeres ved, at du nøje følger de givne anvisninger før og efter operationen. En altid forekommende risiko ved operationer, risikoen for blodpropper i benene, er lidt forøget ved et Minitangaløft, hvorfor man evt. skal have forebyggende medicin imod dette. Vigtigst er at man husker at komme ud af sengen, bare kort tid af gangen, så snart som muligt efter operationen.

Det er almindeligt, at følesansen i huden øverst på inderlårene er nedsat i begyndelsen, og hos enkelte kan der være en vis blivende nedsættelse. En uomgængelig følge af Minitangaløft er arrene. Arret placeres så diskret muligt, delvist skjult i kønsbehåringen og i øvrigt skjult imellem benene og under ballerne og under trussekanten. Det er meget individuelt, hvor brede arrene vil blive, men en erfaren plastikkirurg vil bestræbe sig yderst for at gøre dem så diskrete som muligt.

Hvor tidligt kan man vurdere resultatet?

Du vil allerede efter få dage kunne sætte pris på resultatet, om end det endelige resultat først kan bedømmes flere måneder senere, når hævelsen og misfarvningen på lårene er helt forsvundet, og arrene er blegnet. Minitangaløft vil gøre det lettere for dig at vælge beklædning og vise dig i sommertøj. De fleste patienter beretter om en forøget livskvalitet og en større kropslig frihed. Resultatet er varigt i den forstand, at det hud og fedt, som er fjernet, ikke kan komme igen. Tager du på i vægt, vil du også tage på i det opererede område, men kun proportionalt med kroppen i øvrigt.

Det endelige resultat vurderes ved en kontrol et halvt år efter operationen.

Der skal gøres opmærksom på, at der evt. ydes støtte fra danmark" til operationen, men det kræver individuel ansøgning.