Fedtsugning (Liposuction) - også kaldet Liposkulpturering til ændring eller normalisering af kropskonturen

Før/ efter - fedtsugning - en reduktion af lårfylde og en normalisering af lårenes form

Hvad er fedtsugning?
På engelsk anvender æstetiske plastikkirurger hellere betegnelsen "liposculpture", på dansk kendt som liposkulpturering eller "fedtmodellering". Dette understreger, at formålet med indgrebet er at skabe en positiv ændring eller normalisering af kropsformen, når denne er påvirket af en uheldig fedtfordeling. Betegnelsen "fedtsugning" kan være misvisende, da det kan antyde, at proceduren har til formål at fungere som en slankekur, hvilket dog ikke er tilfældet. Det er vigtigt at præcisere, at proceduren fokuserer på en ændring af fedtfordelingen og dermed en forbedring af udseendet.

Efter fedttransplantationsteknikkens udvikling er betegnelsen liposculpture udvidet til at dække kombinationen af fedtsugning og fedttransplantation. Læs mere om Fedttransplantation >
Det er ved kombinationen at de store win-win effekter kan opnås på kroppen. Denne kombination foretrækker vi at betegne som kropsmodellering. Læs mere om kropsmodellering >

FAKTA

Operationstid
Operationstid

0,75 - 1 time

Forberedelse
Forberedelse

ingen

Bedøvelse
Bedøvelse

lokal

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

ambulant

Restitutionstid
Restitutionstid

3 dage

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Kan forbedre kropskonturerne ved at fjerne uønskede fedtophobninger

Fedtsugning er den del af kropmodelleringsteknikken, som kan forbedre kropskonturerne ved at fjerne uønskede fedtophobninger fra specifikke områder, typisk fra maven, hofterne, balderne, lårene, knæene, anklerne, brysterne, overarmene, hage og hals. Hos mænd sidder de generende fedtdepoter oftest under hagen og på lænden eller optræder i form af forstørrede bryster.

"Appelsinhud" kan også behandles, forudsat at huden har bevaret sin spændstighed.  Med en særlig fedtsugningsteknik kan man også tegne omridset af den underliggende muskulatur op. Denne teknik anvendes typisk på maveregionen og går under betegnelsen ”Etching”.

Hvem kan have glæde af fedtsugning?

Alle sunde og raske personer kan få foretaget en fedtsugning, som udført rigtigt er ganske problemfri. Lider man af kroniske sygdomme, kan behandlingen være kontraindiceret, men oftest kan man klare det ved at dele behandlingen op i flere omgange. Selv om det ikke er nogen slankekur, kan også kraftige personer have glæde af at få bragt specielt fremtrædende fedtdepoter ned i niveau med kroppen i øvrigt. Det skal dog understreges, at man får det bedste og mest forudsigelige resultat, hvis man gennemfører et ønsket vægttab inden fedtsugning udføres.

Etching/ Six pack operation - en speciel fedtsugningsteknik til ”optegning” af mavemuskulaturen

Etching/ Sx pack operation - en speciel fedtsugningsteknik til ”optegning” af mavemuskulaturen

Hvis man har et ønske om en bedre markering af omridset af den underliggende mavemuskulatur og ikke har kunnet opnå det ved træning alene kan det også lade sig gøre med en særlig fedtsugningsteknik, kaldet etching. Hvis man ikke har trænet mavemusklerne så meget at man kan mærke den naturlige markering, kan det være nødvendigt med en forudgående optegning af dem ved vores Ultralydsklinik. Operationen giver lidt flere blå mærker end en almindelig fedtsugning, men forløbet og risici er i øvrigt det samme. I efterforløbet skal man være ekstra omhyggelig med den rette kompression de første par uger.

Hvor meget fedt kan fjernes?

Ved fedtsugning kan der fjernes op til 4,5 liter af gangen. Det er den sikkerhedsgrænse, som er fastsat af Dansk Plastikkirurgisk Selskab. Fjernes større mængder, stiger komplikationsrisikoen til et måleligt niveau, hvorfor Selskabet har fundet det uacceptabelt at gå over denne meget konservativt fastlagte grænse, eftersom det vigtigste at holde sig for øje ved enhver kosmetisk operation er den absolut minimale helbredsrisiko. VI følger derfor naturligvis denne grænse. Spørgsmålet om "hvor meget fedt" er imidlertid ikke så interessant, hvis man holder sig formålet for øje, nemlig forbedring af kropskonturerne. Det vigtigste er at opnå en harmonisk kropsform, og det kræver sjældent fjernelse af mere end et par liter fedt.

Kommer fedtet igen?

Nej. De fjernede fedtceller bliver ikke erstattet af nye. Og de opnåede kropsproportioner bevares uanset efterfølgende vægttab eller -øgning. Men din "evne" til at tage på i vægt er naturligvis fuldstændigt uændret - det sætter sig bare med en anden fordeling.

Hvordan udføres operationen?

Operationen udføres ambulant og i lokalbedøvelse suppleret med en medicinsk rus, som ud over at tage smerten forbundet med anlæggelsen af lokalbedøvelsen også gør, at man sædvanligvis ikke husker meget fra selve operationen. Først fyldes de uønskede fedtdepoter med en særlig væskeblanding indeholdende lokalbedøvelse i en mængde større end den mængde fedt, som forventes fjernet. Derefter indføres et tyndt "sugerør" igennem 2 til 4 mm brede snit i huden. Med sugerøret kan fedtcellerne brydes løs og suges ud, og ved at føre sugerøret frem og tilbage i de rette fedtlag kan kropskonturen modelleres, og huden strammes op. De små hudsnit lukkes med enten et lille plaster eller en enkelt nylontråd.

Hvordan skal man forholde sig efter operationen?

De første 3-4 uger skal man have kompression på de behandlede områder, fx mavebælte eller cykelshorts. Brusebad kan man tage allerede dagen efter operationen. Varme karbad skal undgås i 3-4 uger. Lettere træning kan påbegyndes, når smerterne tillader det, men intensiv træning bør vente 3-4 uger.

Hvorfor fylder man væske ind i vævet først?

Med moderne teknik er fedtsugning blevet mere skånsom og sikker, men også mere langvarig. Det skyldes primært, at kirurgen 20 minutter forud for selve operationen fylder fedtvævet med en særlig væskeblanding, som foruden lokalbedøvelse indeholder medicin, som får blodkarrene til at trække sig sammen. Derved minimeres den omgivende vævsskade og blødning, og således også indgrebets risiko og rekonvalescensens varighed.

Hvilke risici er der og hvilke operationsfølger kan man forvente?

Fedtsugning er en enkel, fredelig operation, og holder man sig blot fra at forsøge at bruge fedtsugning som en slankekur er det hos raske, normalvægtige personer en operation med forsvindende lille risiko for varige mén. De almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning og betændelse forekommer, men meget sjældent. Til gengæld må man forvente rigeligt med "blå mærker" efter en fedtsugning.

Det er almindeligt, at følesansen i huden over de behandlede områder er nedsat i begyndelsen, og hos enkelte kan der endog være en vis blivende nedsættelse. Arrene vil altid være meget diskrete pga. deres lille størrelse. De vil oftest ligne små pletter, når rødme og hævelse er overstået efter et halvt års tid. De to eneste reelle risici ved en fedtsugning er dels for løs hud pga. nedsat hudelasticitet og en vis uregelmæssighed af kropskonturen i de behandlede områder, om end disse oftest er mindre end før behandlingen.

Gør fedtsugning ondt?

Operationen udføres oftest i lokalbedøvelse, da det signifikant mindsker risikoen for blodpropper og bedst sikrer dig mod ubehag efter operationen. Menneskers smertegrænse er yderst forskellig, og nogle vil opleve lokalbedøvelsen som ubehagelig. Derfor tilråder vi dig altid supplerende beroligende og smertestillende medicin indsprøjtet i en blodåre, som gør, at du ikke oplever hverken lokalbedøvelsen eller som noget særligt problematisk, faktisk kan de fleste knapt huske at de blev opereret. Smerterne efter operationen varer få dage, kan nærmest karakteriseres som ømhed og klares let med almindelige smertestillende piller.

Får man ar efter fedtsugning?

Ar efter fedtsugning vil sædvanligvis være små, lyse prikker og i praksis næsten usynlige. De første uger efter behandlingen vil man have blå-gule misfarvninger i huden. Så længe de er til stede, skal man undgå solen!

Hvornår kan man genoptage sit arbejde?

Behandlingen er ikke forbundet med nogen væsentlig sygelighed. Enkelte er i arbejde allerede dagen efter, gennemsnitligt efter 3-4 dage, og alle kan regne med at være arbejdsklare senest efter en uge.

Hvornår kan man vurdere resultatet?

Heling er en gradvis, langvarig proces. Det almene befindende vil normaliseres langt hurtigere, end man kan forvente at se resultatet, som først rigtigt viser sig efter 2 til 6 uger, efterhånden som hævelsen i de behandlede områder forsvinder. Efter 3 måneder kan det meste hævelse forventes forsvundet, og det foreløbige resultat bedømmes. Det varer dog op til 9 måneder, før det endelige resultat er opnået.