Fedttransplantation til udjævning af "huller"/fyldemangel på krop

Transplantation af fedt er flytning af levende fedtceller fra et sted på kroppen til et andet. Der er altså ikke tale om transplantation fra et menneske til et andet. Teknikken kan sammenlignes med hudtransplantation, hvor man "høster" et stykke hud fra et sted på kroppen og lægger det på et sår et andet sted på kroppen. Og lige som ved hudtransplantation er kunsten at få fedtvævet til at overleve det nye sted. Dermed har man også indikeret den væsentligste risiko ved behandlingen, nemlig at fedtvævet ikke overlever. Først med de moderne fedttransplantationsteknikker er det lykkedes at opnå en udbyttegrad, der gør behandlingen tilstrækkeligt effektiv til anvendelse i god klinisk praksis.

En tommelfingerregel er at man skal suge 200 ml fra et donorsted for at opnå 100 ml levende fedtvæv til indføring i recipient(modtage)stedet for at opnå 70 mls blivende tilvækst. Og det vel at mærke hvis man anvender den rigtige teknik inkl. centrifugering. Det er desværre ikke til at sige, at nøjagtigt 70% af de transplanterede fedtceller vil overleve. Det er som alt andet kirurgisk kun den realistiske forventning.

De overlevende fedtceller kan man til gengæld regne med holder lige så længe som kroppens øvrige fedtceller. Og de er i stand til at ”tage på” og ”tabe sig” nøjagtig lige som de fedtceller, hvor de kommer fra.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

45-75 min

Forberedelse
Forberedelse

Ingen

Bedøvelse
Bedøvelse

Lokal evt. fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

Ingen

Restitutionstid
Restitutionstid

Afhængig af behandlingszone

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

En delikat behandling med yderst gunstig risikoprofil

Fedttransplantation er en delikat behandling med yderst gunstig risikoprofil. Men det er ofte også en omstændelig og tålmodighedskrævende behandlingsform. Og det er langt fra alle, som kan få glæde af denne behandlingsform. Den første begrænsning ligger i, om man har tilstrækkeligt donorfedt til formålet. Det er dog meget sjældent et problem ved ansigtsbehandlinger. Den anden begrænsning er størrelsen af fordelingsvolumen på det sted, hvor fedtet skal tilføres. Da det er afgørende for fedtcellernes overlevelse at de ikke lægges så tæt i modtageområdet, at deres overlevelseschance forringes, kan man fx ikke ”finde plads” til den samme mængde fedtceller per transplantation i et meget lille bryst som i et lidt større. Den samme tilvækst i det meget lille bryst kan så kun opnås ved gentagne fedttransplantationer. Man møder derfor ofte spørgsmålet om man ikke kan gemme overskydende fedtvæv i en fryser til næste transplantation. Det kan man desværre ikke, eftersom levende celler ikke kan overleve nedfrysning i en sædvanlig fryser.

Fedttransplantation - hvad kan det bruges til?

Principielt kan man fylde enhver form for hulning på krop eller ansigt ved fedttransplantation - forudsat at der findes tilstrækkeligt fedt på kroppen til formålet. Den ideelle patient har både behov for reduktion af et fedtoverskud i et område og tilførsel af mere fylde i et andet område. Det giver et win-win udbytte og retfærdiggør på bedste vis den noget omstændelige og dermed omkostningstunge procedure, som en fedttransplantation er. Det er i disse win-win tilfælde, hvor man til fulde kan anvende udtrykket liposculpturering eller på dansk kropsmodellering, idet man ændrer kropskonturerne eller fyldefordelingen på kroppen ved at trække fylde fra nogle steder og lægge fylde til andre steder på kroppen.

Typiske anvendelser i ansigtet er hule øjne eller dybe furer under øjnene eller læbeforstørrelse. Det kan også bruges til at øge fylden over kindben og på hagen.

På kroppen kan man med fedttransplantation kompensere for substanstab eller udfylde hulninger opstået efter operationer eller skader, fx kan det hulninger opstået på et lår efter en slagskade. Fedttransplantation indgår oftere og oftere som kompletterende led i brystrekonstruktioner. Og brystasymmetrier enten pga. operation eller medfødte kan ideelt ophæves med fedttransplantation. Et specielt område er behandling af tragtbryst.

I rekonstruktivt øjemed har det desuden vist sig at fedttransplantation kan anvendes til at smidiggøre forbrændingsar og stråleskadet hud.

Kosmetisk kan fedttransplantation anvendes til brystforstørrelser, typisk hvor en mindre forøgelse af fylden ønskes. Hos mænd kan det anvendes til at give øget volumen til brystregionen. Men det kan også give en ønsket baldeforstørrelse eller lægforstørrelse. På hænderne kan det være en rigtig god behandling af de skeletagtige håndrygge, som nogen mennesker udvikler med alderen.

Transplanteret fedt vil som levende væv ikke bare forsvinde igen, hvorfor man bør være meget sikker på at man virkelig ønsker øget fylde, der hvor det placeres. Det er i de fleste tilfælde oplagt, men fx ved ønske om læbeforstørrelse, er det klart anbefalelsesværdigt først at vurdere om effekten er den ønskede med en prøvebehandling med en resorberbar filler. Viser den opnåede effekt sig alligevel ikke at være som ønsket, vil filleren lige så stille forsvinde igen efter et års tid. Det er derfor en meget fornuftig tilgang først at behandle med en egnet filler og vurdere effekten heraf inden man beslutter sig for fedttransplantation i ansigtet.

Hvilke risici er forbundet med fedttransplantation?

Fedttransplantation er en meget fredsommelig kosmetisk operation, der højest kan give forbigående hævelse og blå mærker. Den eneste realistiske risiko ved fedttransplantation er, at resultatet ikke bliver helt jævnt, fordi man er afhængig af om al fedtet overlever jævnt. Det er naturligvis vigtigst i ansigtet, hvor konturvariationer ikke skal være ret store, før de kan bemærkes. Man skal derfor være forberedt på at det kan være nødvendigt at gentage behandlingen for at udjævne sådanne ujævnheder.

Hvordan foregår behandlingen?

Operationen foregår ambulant i lokalbedøvelse hvis det er mindre transplantationer. Større, mere langvarige transplantationer må tilrådes udført i enten supplerende kirurgisk rus eller fuld bedøvelse.. Fedtet til transplantationen tages oftest fra maven, lårene eller knæene. Det udhentes med skånsomhed og centrifugeres, således at man udskiller de levende fedtceller til transplantationen. Endeligt indføres fedtcellerne i behandlingsområderne med en 2 mm tynd kanyle. Her er det vigtigt at få fedtcellerne placeret jævnt og i dråber, som ikke er større end 3 mm i diameter. Det sidste er forudsætningen for at fedtcellerne inde i dråbernes centrum kan modtage ilt og næring fra det omgivende væv, så de kan overleve.

Der er ingen forberedelser til behandlingen, hvis den er aftalt at foregå i lokalbedøvelse, og selve behandlingen varer en time til to timer. Men det er yderst vigtigt fedtcellernes overlevelsesprocent, at man som minimum holder rygepause omkring operationstidspunktet.

Bagefter er det vigtigt at det transplanterede område holdes over hjertehøjde hvis muligt og relativt i ro og ikke udsættes for skæve trykbelastninger (fx rygning, hvis læber, eller snærende beklædning) i en uges tid. I efterforløbet er der snarere ømhed af de behandlede områder end egentlige smerter. Men der vil altid være hævelse og typisk også misfarvninger. Hævelsen aftager drastisk efter en til to uger, misfarvninger klinger af i løbet af 2-3 uger. Misfarvninger kan i ansigtet ønskes dækket med makeup, og her kan vores hudterapeut være behjælpelig med vejledning og præparater.

Hævelsen overstås hurtigere ved opfølgende kyndig, nænsom massage ved vores hudterapeut. Den hudterapeutiske efterbehandling er gunstig for at sikre såvel iltforsyning til som den ønskede og jævnest mulige fordeling af fedtcellerne.

Fedttransplantationsbehandling – et forløb

Man kan aldrig love at målet med en fedttransplantationsbehandling kan nås med én behandling. I ansigtet eller andre steder hvor der kun behøves meget små volumenøgninger, kan der være behov for ”touch-up” pga. ujævnheder opstået som følge af at fedtceller ikke overlever alle sammen. På kroppen, hvor større volumentilvækst ønskes, typisk brysterne, afhænger det af fordelingsvolumens størrelse, hvor meget fedtvæv, der kan transplanteres per behandling. Men typisk skal man her op på 2-3 eller flere behandlinger for at nå sit ønske mål. Den gradvise tilvækst har dels den fordel at man undervejs kan justere sit ønskemål i forhold til det opnåede, dels opleves tilvæksten meget naturlig både af én selv og af éns omgivelser.

Hvor meget, der reelt er opnået ved den enkelte behandling kan først med rimelighed vurderes efter 3 mdr., når hævelsen er ved at have lagt sig. Men i øjenomgivelserne eller andet blødt væv tager det endnu længere. Derfor bør gentagne transplantationer helst udføres med ½ års mellemrum, og derfor er fedttransplantation en delikat, men tålmodighedskrævende behandlingsform.