Balder og lår - Tangaløft

Hvem kan have glæde af et Tangaløft?
Nogle, især kvinder, er så uheldige med alderen at udvikle meget løs hud på lårene, oftest især på lårenes indersider. Typisk opstår samtidigt en udtalt nedsynkning af huden på balderne og ud over hofterne med en modsvarende øget tendens til ridebuxeform af de øvre lårs ydersider. Set fra siden bliver man flad foroven, set især bagfra: bred forneden. Årsagen er ofte blot arvelig disposition, men i en del tilfælde skyldes hudoverskuddet tidligere overvægt, og i så fald kan et
Helkropsløft evt. være en bedre løsning

FAKTA

Operationstid
Operationstid

3-4 timer

Forberedelse
Forberedelse

faste, Microlax og medicinsk helkropsvask

Bedøvelse
Bedøvelse

fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

1, evt. 2 dage

Restitutionstid
Restitutionstid

2-4 uger

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hudoverskud kan ikke trænes væk

Lad det være slået fast med det samme: problemet med hudoverskud kan hverken trænes væk eller ordnes ved en fedtsugning alene. Hidtil har man kirurgisk forsøgt at løse problemet med de løse inderlår ved at stramme lårene op "sideværts" med bortskæring af en bræmme overflødigt hud på lårenes indersider fra skridtet ned til knæene. Men det giver kun en halv løsning, idet det nok strammede op, men ikke løftede op. Desuden gav det nogle både synlige og ofte brede ar, som kan ses hver gang man tager et skridt eller lægger benene over kors. I 90'erne udvikledes med inspiration fra USA og Brasilien en kirurgisk noget mere krævende, men også æstetisk langt mere rigtig løsning. Metoden kaldes "Tangaløft". Dog skal understreges at hvis hudoverskuddet på inderlårene er opstået efter et stort vægttab, kan det være nødvendigt at udføre et såkaldt ”hockey løft” af inderlårene, hvor man både får et vandret ar i skridtet og et lodret ar på inderlårene.

Hvad er forskellen på et Tangaløft og et mini-Tangaløft?

Man skelner mellem et Tanga- og et mini Tangaløft. Et fuldt Tangaløft kan du med fordel vælge, hvis du har et stort hudoverskud både på balder, yderlår og inderlår. Operationen kaldes et Tangaløft, dels fordi alle ar kan dækkes af en Tanga-trusse, dels fordi metoden giver mulighed for ikke bare at stramme huden, men også løfte såvel balder som yder- og inderlår på én gang. Dermed kan opnås både at blive den overskydende hud kvit og genvinde den tabte kontur af lår og balder. Det er klart den største operation, men giver også klart det bedste totalresultat. Arrene går fra bagsiden af hoftekammene, ned i furen mellem balderne og videre om på skridtets forside.

Ved et mini Tangaløft løftes og strammes kun huden på lårenes inderside. Her strækker arrene sig kun fra skridtet og om i baldefuren.

Tangaløft kan efter behov udføres med eller uden samtidig fedtsugning.

Hvornår skal man vælge Tangaløft eller fedttransplantation?

Det kan være svært som ikke-fagperson at vide hvilken metode man skal vælge for at opnå en ønsket form af balder og lår. De afgørende faktorer er hudens spændstighed og fedtlagets tykkelse. Jo mere spændstig hud og jo tyndere fedtlag, jo større sandsynlighed er der for at man kan nøjes med en kropsmodellerende fedttransplantation. Har du både slap hud og et for tykt fedtlag på lårene i forhold til den øvrige del af kroppen, kan Tangaløftet med fordel suppleres med fedtsugning.

Det rigtige behandlingsvalg for dig kan kun klarlægges ved en personlig konsultation, hvor du får en afvejning af din gevinst over for ulemper og risici ved et regulært Tangaløft ift. et mini Tangaløft med eller uden fedtsugning, eller om du snarere skal vælge en fedttransplantation. For at opnå et resultat du er tilfreds med, er det yderst vigtigt, at du ved konsultationen får et realistisk billede af, hvad du kan opnå ved de forskellige operationsvalg. Målet bør altid være et resultat, som er i harmoni med resten af kroppen. Planlægger du vægttab, bør du realisere dette inden operationen. Dermed opnår du det bedste resultat med den mindste operative risiko.

Hvornår skal man vælge Tangaløft eller Baldeløft?

Det kan også vise sig at et Baldeløft er at foretrække for dig. Hvis du ikke har så meget hudoverskud og prioriterer et let forløb eller er ked af ar kan Baldeløftet være en bedre option for dig, evt. kombineret med fedttransplantation. 

Hvornår skal man vælge Tangaløft eller Helkropsløft(Lower body lift)?

Hvis man har været meget overvægtig og har haft den største del af fedtfylden placeret på selve kroppen, vil det største hudoverskud typisk befinde sig rundt om underkroppen. I så fald vil et Helkropsløft evt. være at foretrække frem for et Tangaløft. Er der samtidigt en udtalt nedsynkning af balderne kan helkropsløftet suppleres med et Baldeløft.

Hvordan udføres operationen?

Mini Tangaløftet er så lille en operation, at den kan foregå i lokalbedøvelse, dog må anbefales en supplerende kirurgisk rus, og du behøver i så fald ikke at være indlagt. Snittet går fra skridtets forside, igennem skridtet og ud i baldefuren. Det er derfor meget vigtigt, at der er ro og luft i området det første dage, dvs. at man skal undgå at gå for meget rundt og undgå at sidde med samlede ben.

Tangaløftet er en så stor operation, at den skal foretages i fuld bedøvelse og under indlæggelse, også fordi der typisk skal lægges dræn til dagen efter

Hvordan er efterforløbet?

Typisk sys alene med indvendige tråde, men hvis der er tråde at fjerne, gøres det 10. dag. Du får udleveret den påkrævede smertestillende medicin til de første dage. De første 3 dage bør du holde det opererede område helt i ro og det meste af tiden blot ligge ned. De første 3 uger efter operationen er det vigtigt at du fortsat aflaster balderne, og har kompressionsbukser på.

Hvordan ser man ud bagefter?

Der vil afgjort være betydelig hævelse af området de første to-tre uger, men allerede efter en uge vil du kunne begynde at sætte pris på resultatet. Det endelige resultat af et Tanga-løft kan først vurderes efter 3 måneder, og arrene tager mere end et år om at blive så fine, som de bliver.

Et veludført Tanga-løft vil gøre det lettere for dig at vælge beklædning og vise dig i sommertøj. De fleste patienter beretter om en forøget livskvalitet og en større kropslig frihed.

 

 

Gør et Tangaløft ondt?

Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse,. Efter operationen skal De regne med en del ømhed i skridtet og på ballerne i nogle få dage. De vil få udleveret smertestillende medicin til de første dage. Efter et par dage klarer man sig fint med almindelige hovedpinepiller.

Hvilke risici er der og hvilke operationsfølger kan man forvente?

Tangaløft er en stor, men forholdsvis enkel operation, og i erfarne hænder er det hos raske, normalvægtige personer en operation med meget lille risiko for varige mén. De almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning og betændelse forekommer, men sjældent. Ved store hudreduktioner, et tykt fedtlag og tobaksforbrug skal man være opmærksom på risikoen for henfald af fedtvæv under den opstrammede hud. Dette kan medføre sårdannelser i hudrandene. Disse heler oftest af sig selv, men det kan vare mange uger, og kan nødvendiggøre senere korrektion af arrene.

I ekstreme tilfælde kan det blive nødvendigt med hudtransplantation for at opnå hurtigere heling. Risikoen minimeres ved, at du nøje følger de givne anvisninger før og efter operationen. En altid forekommende risiko ved operationer, risikoen for blodpropper i benene, er forøget ved et Tangaløft, hvorfor man altid skal have forebyggende medicin imod dette og du skal huske at komme ud af sengen, bare kort tid af gangen, så snart som muligt efter operationen.

Det er almindeligt, at følesansen i huden øverst på lårene er nedsat i begyndelsen, og hos enkelte kan der være en vis blivende nedsættelse. En uomgængelig følge af Tangaløft er arrene. Arret placeres så diskret muligt, delvist skjult i kønsbehåringen og i øvrigt skjult imellem benene og under trussekanten. Det er meget individuelt, hvor brede arrene vil blive, men en erfaren plastikkirurg vil bestræbe sig yderst for at gøre dem så diskrete som muligt.

Hvor tidligt kan man vurdere resultatet?

Du vil allerede efter få dage kunne sætte pris på resultatet, om end det endelige resultat først kan bedømmes flere måneder senere, når hævelsen og misfarvningen på lårene er helt forsvundet, og arrene er blegnet. Tangaløft vil gøre det lettere for dig at vælge beklædning og vise dig i sommertøj. De fleste patienter beretter om en forøget livskvalitet, en større kropslig frihed og flere muligheder for tøjvalg. Resultatet er varigt i den forstand, at det hud og fedt, som er fjernet, ikke kan komme igen. Tager du på i vægt, vil du også tage på i det opererede område, men kun proportionalt med kroppen i øvrigt. Det endelige resultat vurderes ved en kontrol et halvt år efter operationen.