Kikkertundersøgelse af livmoderen (Hysteroskopi)

Formålet med operationen
At afklare, om der er forandringer, der kan være årsag til fx blødningsforstyrrelser eller barnløshed. Hvis der er forandringer, fjernes disse med det samme.

Hvad er en kikkertundersøgelse?
Undersøgelsen giver lægen mulighed for at se muskelknuder, polypper og sammenvoksninger inde i livmoderhulen. I de fleste tilfælde vil det være muligt at fjerne disse forandringer med det samme.

Praktisk information
Undersøgelsen/operationen varer ca. 15 minutter.

Sådan skal du forberede dig

Hvis det er aftalt, at du skal møde fastende, skal du være opmærksom på følgende:

  • Indtil 6 timer før det aftalte mødetidspunkt må du spise et let måltid.

  • Indtil 2 timer før det aftalte mødetidspunkt må du ryge, tygge tyggegummi og drikke vand, saft, kaffe, te og juice, men ikke mælkeprodukter.

Sådan foregår undersøgelsen/operationen

Undersøgelsen/operationen foregår oftest i fuld bedøvelse og du ligger på samme måde som ved en gynækologisk undersøgelse. Først udvides livmoderhalsen. Herefter kan lægen gennem skeden føre en kikkert op i livmoderen. For at få et godt billede gennem kikkerten vil lægen under undersøgelsen skylle livmoderhulen med en klar væske. Lægen vil fjerne eventuelle forandringer med det samme, hvis det er muligt.

Komplikationer der kan opstå i forbindelse med undersøgelsen/operationen

Den væske, livmoderhulen skylles med under indgrebet, optages ofte i små mængder i blodbanen. Det har ingen betydning. Enkelte optager en større mængde væske, og det kan i så fald være nødvendigt at afbryde undersøgelsen. Det er især, hvis lægen skal fjerne en polyp eller muskelknude. I sjældne tilfælde kan der gå hul i livmodervæggen, når livmoderhalsen udvides. Det betyder sjældent noget, men lægen kan i enkelte tilfælde være nødt til at foretage en kikkertundersøgelse af bughulen på grund af blødning. Sjældent kan der opstå betændelse i livmoderen efter udskrivelsen. Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis om end meget lille risiko.

Ubehag efter undersøgelsen/operationen

Der er intet ubehag, da undersøgelsen/operationen oftest foregår i fuld bedøvelse.

Udskrivelse og efterforløb

Du kan komme hjem 1-2 timer efter undersøgelsen/operationen. Der skal være en voksen til stede i hjemmet indtil næste dag. Du må ikke selv føre motorkøretøj det første døgn efter bedøvelsen. Sygemeldingen er 2-3 dage, hvis der kun er foretaget en undersøgelse og op til 1 uge, hvis der samtidig er opereret. Hvis du i ugen efter undersøgelsen får smerter eller blødning, som er kraftigere, end hvad du er vant til under menstruation, eller hvis du får feber, skal du kontakte din læge eller vagtlægen.