Priser Gynækologi

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser. Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.


Behandling

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Konsultation inkl. GU 2.150,-
Telefonisk opfølgning efter konsultation 550,-
Udeblivelsesgebyr 500,-
E-post konsultation max 5 mails 2.150,-
Skype/Facetime konsultation 2.150,-
Opfølgning af E-post eller Skypekonsultation på Aros 1.000,-
Speciallægeerklæring 8.350,-
Receptudstedelse 275,-
Second opinion 3.100,-
Kontrol inkl. prøvesvar 1.050,-
Patologisk undersøgelse 1 prøve, efterfølgende 800kr 1.600,-
Celleskrab 1.150,-
Graviditetsskanning før 12. uge. Udføres af speciallæge i gynækologi 950,-
Transvaginal ultralydsskanning 1.250,-
Fjernelse af polyp Lokal 2.000,-
Oplægning af spiral (medbragt) Lokal 1.650,-
Koloskopi 1.800,-
Kolposkopi inkl. celleprøve/biopsi Lokal 2.200,-
Biopsi vulva eller perinæum Lokal 2.000,-
Biopsi vulva eller perinæum Fuld 6.200,-
Excision af patologisk væv i vulva eller perineum Lokal 4.900,-
Kikkertundersøgelse af livmoder (hysteroskopi) Lokal 3.950,-
Kikkerundersøgelse af underlivet (laparoskopi) Fuld 13.400,-
Fjernelse af kønsvorter Lokal 3.400,-
Fjernelse af livmoder - kikkertoperation Fuld 41.900,-
Fjernelse af livmoderhals Lokal 12.100,-
Diagnostisk kikkertoperation underlivet Fuld 20.300,-
Fjernelse af æggeleder, en side, kikkertoperation Fuld 22.500,-
Fjernelse af æggeleder, to sider, kikkertoperation Fuld 28.050,-
Fjernelse af æggestok, en side, kikkertoperation Fuld 22.550,-
Fjernelse af æggestok, to sider, kikkertoperation Fuld 28.050,-
Fjernelse af æggeleder og æggestok, en side, kikkertoperation Fuld 28.050,-
Fjernelse af æggeleder og æggestok, to sider, kikkertoperation Fuld 35.750,-
Fjernelse af ovariecyste, kikkertoperation Fuld 22.550,-
Kegleoperation Lokal 6.050,-
Kegleoperation Fuld 8.950,-
Kikkertoperation af livmoderhulen (hysteroskopi) Fuld 20.200,-
Kikkertoperation af underlivet (laparoskopi) Fuld 20.200,-
Skedeoperation, mindre Lokal 12.100,-
Sterilisation (kikkert) Fuld 8.950,-
Udskrabning Lokal 5.500,-
Udskrabning Fuld 8.950,-
Udskrabning livmoderhals Lokal 2.600,-
Mindre udskrabning (vabrasio) Lokal 2.100,-
Fuld bedøvelse hvis ikke incl. i pris 4.200,-
Overnatning hvis ikke inkluderet 3.100,-
Blodprøver, Podninger, Røntgen, MR scanning mm. efter regning