Priser Gynækologi

Vejledende priser pr. behandling for behandlinger udført fra 01.04.2013. Ret til ændringer forbeholdes.

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.


Behandling

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Konsultation inkl. GU 2.150,-
Telefonisk opfølgning efter konsultation 550,-
Udeblivelsesgebyr 500,-
E-post konsultation max 5 mails 2.150,-
Skype/Facetime konsultation 2.150,-
Opfølgning af E-post eller Skypekonsultation på Aros 1.000,-
Speciallægeerklæring 8.350,-
Receptudstedelse 275,-
Second opinion 3.100,-
Kontrol inkl. prøvesvar 1.050,-
Patologisk undersøgelse 1 prøve, efterfølgende 800kr 1.600,-
Celleskrab 1.150,-
Graviditetsskanning før 12. uge. Udføres af speciallæge i gynækologi 950,-
Transvaginal ultralydsskanning 1.250,-
Fjernelse af polyp Lokal 2.000,-
Oplægning af spiral (medbragt) Lokal 1.650,-
Koloskopi 1.800,-
Kolposkopi inkl. celleprøve/biopsi Lokal 2.200,-
Biopsi vulva eller perinæum Lokal 2.000,-
Biopsi vulva eller perinæum Fuld 6.200,-
Excision af patologisk væv i vulva eller perineum Lokal 4.900,-
Kikkertundersøgelse af livmoder (hysteroskopi) Lokal 3.950,-
Kikkerundersøgelse af underlivet (laparoskopi) Fuld 13.400,-
Fjernelse af kønsvorter Lokal 3.400,-
Fjernelse af livmoder - kikkertoperation Fuld 41.900,-
Fjernelse af livmoderhals Lokal 12.100,-
Diagnostisk kikkertoperation underlivet Fuld 20.300,-
Fjernelse af æggeleder, en side, kikkertoperation Fuld 22.500,-
Fjernelse af æggeleder, to sider, kikkertoperation Fuld 28.050,-
Fjernelse af æggestok, en side, kikkertoperation Fuld 22.550,-
Fjernelse af æggestok, to sider, kikkertoperation Fuld 28.050,-
Fjernelse af æggeleder og æggestok, en side, kikkertoperation Fuld 28.050,-
Fjernelse af æggeleder og æggestok, to sider, kikkertoperation Fuld 35.750,-
Fjernelse af ovariecyste, kikkertoperation Fuld 22.550,-
Kegleoperation Lokal 6.050,-
Kegleoperation Fuld 8.950,-
Kikkertoperation af livmoderhulen (hysteroskopi) Fuld 20.200,-
Kikkertoperation af underlivet (laparoskopi) Fuld 20.200,-
Skedeoperation, mindre Lokal 12.100,-
Sterilisation (kikkert) Fuld 8.950,-
Udskrabning Lokal 5.500,-
Udskrabning Fuld 8.950,-
Udskrabning livmoderhals Lokal 2.600,-
Mindre udskrabning (vabrasio) Lokal 2.100,-
Fuld bedøvelse hvis ikke incl. i pris 4.200,-
Overnatning hvis ikke inkluderet 3.100,-
Blodprøver, Podninger, Røntgen, MR scanning mm. efter regning