Filler behandling med Belotero & Juvederm - en effektiv rynkebehandling, udfyldning af hulheder & ansigtsmodellering

Fillerbehandling på AROS i Aarhus

Hos Kosmetisk hud og laserklinik på AROS Privathospital har vi en mangeårig erfaring i filler, Juvederm og kollagen behandlinger. Ønskes udviskning eller camouflering af uønskede ansigtsrynker og folder er fillerbehandling et oplagt valg.

Fillerbehandling med Juvederm er en meget alsidig behandlingsform og kan både anvendes til ændring af konturer og udfyldning af hulheder i såvel ansigt som på kroppen.

Vi bruger kun certificerede og erfarne sygeplejersker til at udføre Fillerbehandling med Belotero & Juvederm

Hvad er "Fillers"?

En filler er et stof, som sprøjtes ind i underhuden for at give mere fylde. Fillerbehandling kan opdeles i to grupper:

  • Fedttransplantation - kroppens egen filler
  • Resorberbare fillere, fx kollagen og hyaluronsyre (Juvederm)

På AROS Privathospital anvendes to forskellige filler-produkter, Belotero og Juvederm – de sikreste og mest gennemtestede. Begge produkter har mere end 20 mio. behandlinger bag sig.

Hvad kan man opnå med en fillerbehandling?

Fillerbehandling er et uundværligt alternativ eller supplement til kosmetisk kirurgisk behandling. Ønskes udviskning eller camouflering af uønskede ansigtsrynker og folder er fillerbehandling et oplagt valg. Fillerbehandling er en meget alsidig behandlingsform og kan både anvendes til ændring af konturer og udfyldning af hulheder i såvel ansigt som på kroppen. Mindre brystforstørrelser uden brug af proteser er derfor muligt. En mindre kendt, men meget foryngende anvendelse af fillere er til behandling af håndrygge, som med alderen er blevet "skeletagtige".

Hvorfor vælge en hyaluronsyre-filler?

Juvederm er en ikke-permanent filler og det er et af verdens mest veldokumenterede og populære brands inden for HA-fillers(hyaluronsyrefillers). Juvederm anvendes i mere end 60 lande.

Belotero er også en ikke-permanent filler og er fremstillet af den samme volumengivende og fugtgivende komponent, som allerede findes i vores hud – nemlig hyaluronsyre (HA).
Begge produktserier er anerkendte for at være nogle af markedets reneste og sikreste fillere.

Hyaluronsyre forekommer naturligt i kroppen, hvor det udgør knap halvdelen af det stof, vi har imellem vores celler. Det gør det til et meget sikkert produkt at anvende som filler. Hyaluronsyre findes især i hud og bindevæv, hvor det blandt andet fungerer som fyldstof. Med alderen mindskes kroppens egen hyaluronsyreproduktion, hvilket resulterer i en mindre fyldig, mindre elastisk og tørrere hud.

Da hyaluronsyre findes naturligt i kroppen, kan det ikke udløse allergiske eller fremmedlegemereaktioner med mindre det indeholder forureninger.

En meget vigtig sikkerhed ved hyaluronsyre som filler er, at dens effekt ikke er varig. Den påfyldte hyaluronsyrefiller vil langsomt nedbrydes i kroppen ligesom kroppens eget hyaluronsyre. Dermed undgås en alvorlig risiko, som kan være problematisk ved anvendelse af de permanente fillere, nemlig at de med årene kan komme til at ligge uheldigt i forhold de fremadskridende aldersforandringer i ansigts- og kropskontur.

Med hyaluronsyrebaserede fillere ses yderst sjældent uheldige langtidseffekter. Det skal tilføjes at selvom hyaluronsyre-filler ikke er permanent, er der klinisk dokumentation for en effektholdbarhed på op mod halvandet år for både Juvederm (Voluma, Volift, Volbella) og Belotero. Dette stemmer fuldt ud overens med vores egne kliniske erfaringer efter at have arbejdet med hyaluronsyre-fillerne i 10 -15 år.

Set i forhold til almindelig kirurgi udmærker Hyaluronsyre-fillerne sig ved at behandlingen altid er ambulant og højest kræver lidt lokalbedøvelse samt ingen eller meget kort rekonvalescenstid og indebærer meget få risici.

Hvorfor er der forskellige hyaluronsyre-fillere?

I 2006 kom Juvederm til. Siden har de største producenter udviklet fillere specialiseret tilforskellige anvendelsesområder. Forskellen imellem fillertyperne  er primært deres molekylstørrelse. Jo større molekylstørrelse, jo grovere materiale, jo dybere skal det placeres under huden for ikkeat give ujævnheder - og jo længere varer der for kroppen at nedbryde det.

Læbeforstørrelse med Juvederm eller Belotero filler eller fedttransplantation

Filler eller fedttransplantation til læbeforstørrelse?

Både indenfor Juvederm og Belotero produkterne findes fillere, som er udviklet specielt til at behandle læberne. De består af langkædet hyaluron, som er kroppens eget bindemiddel imellem cellerne. Se i øvrigt under fillers. Fillerne er den letteste løsning ved behov for læbeforstørrelse. Fedttransplantation er umiddelbart dyrere og giver en længere varende og mere udtalt midlertidig hævelse af læberne. Der er "fuld fortrydelsesret" ved filler-behandling, idet effekten altid vil aftage efter maksimalt et år. Til gengæld skal filler-behandling vedligeholdes modsat fedttransplantationen, som har en blivende effekt. Til forstørrelse af læber anbefaler vi de specielt fremstillede fillere til læberne, fordi det har en noget længere holdbarhed, er blødere, hvilket er vigtigt ved anvendelse af filler i læber. Holdbarheden ikke er helt så lang som i hudfurer og rynker.

Forløb og bivirkninger af filler behandlingen

Der er ingen forberedelser til behandlingen, og selve behandlingen varer sjældent mere end en halv time. Filleren injiceres ind i det læberøde med en tynd, stump kanyle. Læberne er et nerverigt, følsomt område. Mange vælger at få behandlingen uden bedøvelse. Ved behov påsmøres lokalbedøvende creme på huden, eller der lægges en lokalbedøvelse (samme stof som hos tandlægen)

I filleren er tilsat lokalbedøvelse, hvilket giver løbende bedøvelse under behandlingen. Efter behandlingen er der ømhed af læberne. Ømheden begynder at aftage efter et par dage, men man skal være forberedt på en synlig hævelse de første 3-4 dage. I sjældne tilfælde kan der opstå lokale "blå mærker". Disse vil blegne i løbet af et par uger.

Den eneste forholdsregel efter behandlingen er at undgå at smøre læbestift på det første døgn, idet tilstopning af indstikssteder kan medføre betændelse.

Varigheden af læbeforstørrelse opnået ved filler-behandling er meget individuel og afhænger af faktorer som hudens kvalitet, den lokale blodforsyning og aktivitetsniveau i den lokale ansigtsmuskulatur. Gennemsnitligt viser undersøgelser, at man kan regne med, at knap halvdelen af effekten består efter ét år. Filler-behandling er derfor ikke en éngangsbehandling, men skal påregnes suppleret op mindst én gang årligt.

Bivirkninger er få og kortvarige. Den værste (og mest sjældne) er betændelse, som kan medføre et forringet behandlingsresultat. Har man tendens til forkølelsessår, kan et sådant udløses lige efter behandlingen, hvis ikke man får forebyggende medicin herfor. De første 2-3 dage vil læberne være hævede. Denne hævelse vil fortage sig i løbet af få dage. I sjældne tilfælde kan der opstå lokale "blå mærker". Disse vil blegne i løbet af et par uger.

Hvordan er efterforløbet?

Set i forhold til en operation undgår man næsten fuldstændigt de sædvanlige operationsfølger. Der vil forekomme lidt hævelse og der vil sjældent være misfarvninger. Behandlingen giver ikke ar. Der er typisk lidt berøringsømhed i det behandlede område. Dette kan behandles med smertestillende f.eks. Panodil. I ansigtet og på håndrygge er der enkelte forholdsregler efter endt behandling. Tildækning af stikmærker med f.eks. cremer bør undgås de første 24 timer. Efter endt behandling på kroppen vil der oftest være et behov trykaflastning af det behandlede område i 1 til 2 uger.

Hvilke risici er der ved behandlingen?

Behandlingerne er forbundet med meget få komplikationsrisici. Dog kan knudrethed i det behandlede område forekomme hos 5%. Optræder dette, kan det altid behandles uden operation. Ved behandlinger på især kroppen er det også muligt i de første uger at forskubbe filleren, fx ved forkert lejring om natten, således at effekten ikke bliver den rigtige. Risikoen for en allergisk reaktion er uhyre lille, da hyaluronsyre i sig selv ikke kan give en sådan reaktion. Kun hvis der i produktet er efterladt urenheder fra fremstillingsprocessen vil en allergisk reaktion i meget sjældne tilfælde, < 0,5%, kunne forekomme. Vi har på 14 år aldrig set et tilfælde heraf. Infektioner kan forekomme hos <1%, og de er modsat for permanente fillere lette at behandle.

Hvordan vil behandlingen kunne følges op i fremtiden?

Hyaluronsyre-fillerbehandling er en meget dynamisk behandling. Med denne behandlingstype vil en gradvis forandring kunne opnås ved at fylde lidt filler ind ad gangen over en længere periode. Behandling over et længere tidsrum vil resultere i en "glidende overgang" i ændringen af ansigtets og/eller kroppens udseende. Alle fillerne kan til enhver tid suppleres op efter behov.  Ved at supplere op med tiden, når blot noget af effekten er aftaget, kan man opnå en jævn effekt. Filleren bør derfor suppleres op inden hele effekten har fortaget sig. Med årene kan man også ændre mængde og placering af fillerne, som det måtte passe med ændrede ønsker, som følge af ændrede ansigtstræk og kropsproportioner eller ændrede behov.

Hvorfor ikke en permanent filler?

  • fordi der er større risiko for infektion
  • infektioner har et alvorligt, langvarigt forløb med risiko for vansiring
  • nogle permanente fillere indebærer muligvis en kræftrisiko iflg. dyreforsøg
  • permanente fillere "flytter sig ikke" i forhold til de aldersmæssige ansigts- og kropsforandringer, så det der umiddelbart synes at være en fordel, kan meget vel blive en grim ulempe med årene

Alternativet: fedttransplantation - kroppens egen filler

Når en filler anvendes vil det som regel også være muligt at overveje at behandle med fedttransplantation i stedet. Dette gør sig bl.a. gældende læbeforstørrelse. Fedttransplantation har mange af de samme fordele som hyaluronsyre-fillereren. Da fedttransplantation er væsentligt mere omstændelig, er den også dyrere sammenlignet med hyaluronsyre-fillerbehandling.

Med fedttransplantation opnås flere af de fordele som permanent filler har, herunder en blivende effekt, men uden de indbyggede risici der er ved en permanent fillere. Dette skyldes, at det transplanterede fedt er levende væv, som forandrer sig i takt med kroppens øvrige væv.
Der skal dog tages højde for, at fedttransplantation er en regulær operation med dertilhørende større rekonvalescensbehov - og derudover kræver den type behandling selvfølgelig også at man har noget fedt at give af!

Vigtigt med en kvalificeret og uddannet behandler

Hos AROS er det kun udddannet og kvalificerede behandlere der arbejder med Fillerbehandlinger. Desværre ser vi flere og flere fejlbehandlinger rundt omkring i landet. Vigtigst er en sikker viden om hvordan de få men uhyggelige komplikationer undgås og – hvis uheldet er ude – behandles.

Artiklen ”Reversal of Post-filler Vision Loss and Skin Ischaemia with High-Dose Pulsed Hyaluronidase Injections.” beskriver et muligt behandlingsregime for synstab som følge af fillerindsprøjtning. Det er dog kun meget få steder her i Danmark, at man har den fornødne faglige ekspertise til at udføre denne behandling. På Kosmetisk Center AROS har vi altid Hyaluronidase liggende klar, og vi er klar til at give den beskrevne behandling, hvis det nogen sinde skulle vise sig nødvendigt. Det vigtigste er dog den viden, erfaring og flair man har for disse kosmetiske behandlinger.

Vi har derfor ET vigtigt råd til dig: sørg for at det er en kvalificeret og uddannet behandler der giver dig fillerbehandlinger!

Læs hele artiklen her >