Pandeløft og Tindingeløft

Hvad er et pandeløft og et tindingeløft?
Pandeløft er en gammelkendt operation, men underligt ukendt, måske fordi de færreste er klar over hvor stor betydning øjenbrynenes position og form har for et ansigts udtryk. Ved et pandeløft er målet at udglatte panderynkerne, løfte øjenbrynene, udjævne "kragetæerne" ved siden af øjnene og minimere tendensen til at "bryne" med de deraf følgende bistre lodrette og vandrette folder imellem øjenbrynene. Ved et tindingeløft løftes den ydre del af øjenbrynene. Det udføres oftest i kombination med anden operation på ansigtet.

En god grund til at pandeløftet er gået i glemmebogen er at det, indtil kikkertkirurgien blev indført, kun har kunnet udføres via et meget langt snit tværs over hovedet fra øre til øre – resulterende i et meget langt ar og ofte blivende følenedsættelse i hårbunden. Men med kikkertteknikkens indførelse kan man udføre operationen som et endoskopisk pandeløft, hvor man kan operere via små 1½ cm lange, lodrette snit i skalpen. Det endoskopiske pandeløft efterlader således usynlige ar bag hårgrænsen og giver en meget lille risiko for blivende føleforstyrrelser. Faktisk er der påfaldende mange, der efter et endoskopisk pandeløft slipper af med generende pandehovedpine. Tindingeløftet udføres ligeledes enten via et få centimeter langt snit bag hårgrænsen i tindingerne eller – hvis tindingehårgrænsen er vigende – i selve hårgrænsen.

Læs også artiklen osom beskriver en videreudvikling af vores mangeårige tindingeløft her >

Hvem kan have glæde af et pandeløft?

Et pandeløft er den fysiologisk rigtige løsning, hvis man døjer med et negativt ansigtsudtryk i form af den tunge, overrynkede pande med sammentrukne, bistre, forsænkede øjenbryn, som kan sidde så lavt, at de lægger øjnene i skygge og gør øjnene mindre. Det er en integreret del af pandeløftet at neutralisere de to brynemuskler, som er årsagen til de bistre lodrette rynker imellem øjenbrynene og bidrager til at trække den indre del af øjenbrynene ned i øjnene. Tindingeløftet adresserer mere det triste, trætte udseende, som man udstråler, hvis det især er den ydre del af øjenbrynene, som er sunket, somme tider helt ned i højde med de nedre øjenlåg. Ofte er folk ikke klar over årsagen til deres problem, men henvender sig med et ønske om at få løftet de øvre øjenlåg i den tro, at det er øjenlågene, som er årsagen til deres triste eller bistre udseende. Også mange kirurger fejlanalyserer problemstillingen, hvorfor mange patienter får løftet deres øvre øjenlåg uden at opleve den store effekt, fordi den rigtigste løsning ville have været at løfte pande og øjenbryn tilbage op på deres oprindelige, naturlige plads. Derved ”forsvinder” det tilsyneladende hudoverskud på øjenlågene, og man opnår en helt anderledes gennemgribende, harmonisk foryngelse af pande og øjenregion.

Det er naturligvis ikke alle med ”tunge, øvre øjenlåg”, som skal have lavet et pandeløft eller et tindingeløft, og der er også tilfælde, hvor man bør kombinere de forskellige operationer for at opnå det optimale resultat, typisk pande- eller tindingeløft med løft af øvre øjenlåg. For nogle patienter, især kvinder er den rigtigste løsning at kombinere pandeløft og tindingeløft. Tindingeløftet kan også indgå som en del af et ansigtsløft.

Ved et pandeløft rykker hårgrænsen lidt opad-bagud, hvilket kan være en fordel hvis man har en meget lav hårgrænse. Men har man en rigeligt høj hårgrænse, kan man vælge at kombinere et pandeløft med sænkning af hårgrænsen, dvs forkortning af hudstykket imellem hårgrænse og øjenbryn. I så fald placeres arrene mest diskret i hårgrænsen. Er man decideret skaldet kan arrene efter et pandeløft eller et tindingeløft ikke skjules, og så må det oftest tilrådes at få udført et direkte øjenbrynsløft, med mindre man ønsker en efterfølgende hårtransplantation.

Hvad der er det rigtigste for netop dig er kun muligt at afgøre ved en personlig konsultation med en plastikkirurg, som behersker alle de mulige teknikker, og som derfor kan råde dig ud fra netop dine behov og dit udseende. Alt for mange får blot løftet deres øjenlåg, fordi det er den eneste operation, som tilbydes.

Det er vigtigt af få afklaret din almene helbredstilstand i forhold til en eventuel operation, herunder specielt eventuelle stofskiftesygdomme, tidligere hudsygdomme og ansigtsoperationer samt især øjenlågsoperationer. Du får en helhedsvurdering af mulighederne for at opnå dine ønsker i forhold til dine fysiske forudsætninger. I denne vurdering spiller mange faktorer ind: øjenbrynenes form, hudens kvalitet (elasticitet og tykkelse), pandefolders placering og dybde, hårgrænsens placering og hudoverskuddets størrelse, knoglestrukturen under øjenbrynene.

Vi lægger vægt på at finde den enkleste behandlingsmetode, som løser de fleste problemer. Ønsker man fx i en ældre alder blot at få løftet øjenbrynene og har rigeligt med vandrette folder i panden, kan man alternativt få lavet et
direkte øjenbrynsløft, som er en simplere og billigere operation. Omvendt kan et pandeløft eller et tindingeløft udføres som en del af et komplet ansigtsløft, hvis ældelsesforandringerne er lige så udtalte i mellemansigt og/eller nedre ansigt.

Gør et pandeløft eller et tindingeløft ondt?

Pandeløftet anbefales udført i fuld bedøvelse, men kan også udføres i lokal bedøvelse, så fremt man supplerer med en semibedøvelse, en ”kirurgisk rus”. Tindingeløftet kan lettere udføres i lokal bedøvelse, men også her anbefales en supplerende ”kirurgisk rus”. Efter operationen er det vigtigt at man holder hovedet op ad de første par døgn. Man har ikke særligt ondt, men nogen oplever en trykken for panden, som klart forværres, når man ligger fladt ned.

Hvordan udføres operationen?

På Plastikkirurgisk Center udfører vi oftest operationen med moderne kikkertkirurgisk teknik. De knap 3 cm lange hudsnit lægges oppe i håret, hvor de er fuldstændigt skjulte. Selv hos mænd med høj hårgrænse vil de sjældent være at bemærke pga. lokalisationen oven på forhovedet. Via kikkerten løsnes pandehud og øjenbryn fra kraniet, hvorved det bliver muligt at flytte hele den øverste del af ansigtet opad-bagud. Indtil skalpen er vokset på plads, sikres den nye position med opløselige tråde forankret til 2 opløselige skruer indsat i kraniets yderste skal. Samtidig udtyndes de små muskler, som forårsager overdrevne, bistre rynker mellem øjenbrynene.

Hvis du har en høj hårgrænse, og du egentligt godt kunne tænke dig den sænket, kan dette faktisk opnås i forbindelse med et pandeløft. I så fald løftes panden via et snit i selve hårgrænsen, og den hårløse hud neden for hårgrænsen, som bliver til overs efter at panden er løftet, bortskæres. Evt. supplerende reduktion af overskydende øvre øjenlågshud udføres afsluttende, så man er sikker på at patienten også efter operationen stadigvæk kan lukke sine øjne helt.

Hvordan er efterforløbet?

Efter operationen får du en forbinding på panden og isposer på øjnene og bliver anbragt i en seng med løftet hovedgærde. Du kan vælge at forblive indlagt til om aftenen, hvis de hjemlige forhold tillader det, eller til næste dag. Hvis du har fået udført et tindingeløft i lokal bedøvelse, kan det fint gennemføres ambulant. De første 2-3 dage skal du undgå at bøje dig med hovedet nedad og helst sove med løftet hovedgærde. De fleste hjemlige aktiviteter kan genoptages dagen efter, men undgå anstrengelser, som sætter blodtrykket i vejret.

Du kan begynde at tage brusebad og forsigtigt vaske hår 2 døgn efter operationen. I efterforløbet vil der altid være hævelse og typisk også misfarvninger. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, mens misfarvninger klinger af i løbet af 2-3 uger. De kan dækkes med makeup. Efter 1-2 uger vil de fleste kunne genoptage deres normale udadvendte aktiviteter. Der er enten clips eller tråde i håret, som skal fjernes efter en uge. Inden operationen får du en nøje skriftlig instruks om forholdsregler før og efter operationen.

Hvor tidligt kan man vurdere resultatet?

Allerede umiddelbart efter operationen vil du opleve, at ”du har fået panden ud af øjnene” og at dine øjenbryn har fået en ny, højere placering og forbedret form. Efter et par uger er hævelsen omkring øjnene svundet så meget, at du vil kunne se resultatet af pande- eller tindingeløftet i form af et mere vågent og åbent ansigtsudtryk uden bistre panderynker og også med indirekte foryngede øjenlåg.

Lider du af hyppig pandehovedpine er en hyppig, men en behagelig ”bivirkning” til et pandeløft at din tendens til pandehovedpine reduceres markant efter et pandeløft.

Hvor længe holder et pandeløft, og kan det gentages?

I efterforløbet for et direkte øjenbrynsløft er der snarere ømhed og føleforstyrrelse af huden over øjenbrynene end egentlige smerter. Der vil desuden altid opstå hævelse og evt. også misfarvninger, som "siver" ned i de øvre øjenlåg. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, mens misfarvninger klinger af i løbet af 2-3 uger. De kan dækkes med makeup eller solbriller. Ømhed og føleforstyrrelser tager derimod flere måneder om at fortage sig helt.

 

Artikel om videreudvikling af vores mangeårige tindingeløft

Artiklen A New Perspective to the Periorbital Aesthetics: Bella Eyes beskriver en videreudvikling af vores mangeårige tindingeløft, således at man samtidig med løft af øjenbrynenes ydre del også kan ændre øjnenes form i retning af ”katteøjne”, i artiklen døbt ”Bella Eyes”. Operationsteknikken forudsætter at man behersker den endoskopiske teknik, og da vi har anvendt denne til pandeløft i snart tyve år, kan vi alene ved at have anskaffet et par ekstra instrumenter tilbyde denne spændende ekstra behandlingsmulighed. Det udvidede tindingeløft er stadigvæk med usynlige ar bag ved hårgrænsen, men med den endoskopiske teknik kan man altså også nå helt ned til øjenlågenes tilhæftning til knogleranden ud for øjenlågene og løfte øjenlågenes vinkling opad i retning af ”katteøjne”.

Som det fremgår af artiklen, er behandlingstilbuddet rettet mod dem som medfødt eller med alderen har et trist øjenparti med både øjenbryn, der hænger nedad i ydre del og øjenlåg, der ligeledes er vinklet nedad ud mod kinden. I skrivende stund har vi allerede udført de første to af denne type tindingeløft med godt resultat – uden problemer, kun midlertidigt mere hævede øjenlåg end ved det sædvanlige tindingeløft.

Læs hele artiklen her >